Kreowanie wizerunku firmy

Najszerszym działaniem doradców odpowiedzialnych za wizerunek firmy jest pr korporacyjny, który swym zakresem obejmuje całość działania organizacji. Przy tym rodzaju prowadzonych działań public relations, swym zakresem objęte są również struktury wewnętrzne przedsiębiorstwa. Doradcy pomagają również przy zapanowaniu nad sytuacjami kryzysowymi oraz głównie wspierają powiększanie przewagi nad konkurencją i kształtują i chronią wizerunek firmy.

Przy wyborze zewnętrznej organizacji zajmującej się kształtowaniem wizerunku organizacji warto sprawdzić jej relacje inwestorskie, z których dowiemy się z kim dana firma współpracowała oraz jakie były korzyści płynące ze współpracy danych organizacji. Dzięki temu nasz wybór organizacji doradczej z zakresu public relations będzie bardziej świadomy i będziemy mogli się spodziewać ewentualnych korzyści jakie taka współpraca może przynieść.

Relacje inwestorskie jest to budowanie przez zarząd spółki zaufania wśród inwestorów poprzez prowadzenie polityki dopasowanej do zaistniałych potrzeb. Jest to swego rodzaju kampania wizerunkowa, a następnie akcja informacyjna, która ma na celu odniesienie jak największego sukcesu podczas debiutu firmy na giełdzie. Działania takie są ściśle określone prawem i nie mogą przybierać niedozwolonej formy.

PR produktowy skupia się na jednej wyznaczonej przez firmę przedsiębiorstwo usłudze lub wytwarzanym produkcie, a więc zakres działań jest węższy, niż w przypadku public relations korporacyjnego. W opisywanym przypadku wszystkie posunięcia skupione są na tym aby wśród klientów zbudować jak najlepszy obraz wybranego produktu lub wybranej usługi. Działania takie mają przede wszystkim doprowadzić do wzrostu sprzedaży.

Kreowanie wizerunku firmy to działania, na które organizacje przeznaczają duże części swoich budżetów, bowiem w dzisiejszych czasach każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wśród potencjalnych konsumentów musi panować dobre zdanie na temat naszej firmy. Dużo trudnej jest osiągnąć dobry wynik sprzedażowy kiedy obraz zewnętrzny firmy jest niekorzystny dla przedsiębiorstwa, powoduje to zastopowanie pozyskiwania nowych konsumentów oraz odejście starych.

Tags:

Comments are closed.