Podsłuch, zagłuszanie, wykrywanie.

Metoda Analizy HarmonicznychMetoda Analizy Harmonicznych. Metoda ta polega na analizie widma pola elektromagnetycznego w poszukiwaniu powtarzających się sygnałów w stałym interwale czasowym. Metoda ta opiera się na założeniu, że nadajniki podsłuchowe posiadają prostą postać o zminimalizowanym poziomie poboru energii, co pozwala im długi czas działania. Fakt ten pociąga za sobą nieuniknioną emisję harmonicznych sygnału podstawowego.

Metoda Analizy Pod harmonicznychMetoda Analizy Pod harmonicznych. Podsłuch zbudowany na powielaczu częstotliwości może generować pod harmoniczne. Przykładem może być nadajnik pracujący na częstotliwości podstawowej 155 MHz dostępny jako mikrofon bezprzewodowy. Wytwarza on silne sygnały pod harmoniczne na częstotliwościach 165, 175, 185 MHz.

Metoda Korelacji AkustycznejMetoda Korelacji Akustycznej. Znajdywanie podsłuchu prowadzone tą metodą polega na sprawdzaniu korelacji pomiędzy nośną sygnału nadajnika podsłuchowego a sygnałem akustycznym generowanym przez głośnik Oskora-5000. W przypadku pozytywnej korelacji sygnał taki jest odpowiednio oznakowany. Pozytywna korelacja oznacza,że mikrofon nadajnika podsłuchowego (generującego wysoki poziom nośnej) jest w tej samej przestrzeni akustycznej w której generowany jest dźwiękowy sygnał sprawdzający.

Metoda Analizy Śladów.Metoda Analizy Śladów. Metoda ta2 opiera się na wykonywaniu pomiarów w kilku obszarach oddalonych od strefy “zero”
a także w samej strefie “zero”. Porównanie wyników pomiarów ułatwia na wyciągnięcie wniosków wskazujących na istnienie sygnałów będących bezpośrednim zagrożeniem. Wykrywanie podsłuchu tą metodą wymaga zastosowania wykrywacza podsłuchu OSCOR-5000.

Metoda Detekcji Złącz Nieliniowych.Metoda Detekcji Złącz Nieliniowych. Detekcja podsłuchu przy pomocy tej metody wymaga zastosowania detektorów złącz nieliniowych. Sprzęt tego typu jest bardzo drogi a prawidłowa jego obsługa zmusza dużego doświadczenia. Zasada odkrywania podsłuchu tą metodą polega na naświetlaniu przestrzeni wiązką promieniowania.

Tags:

Comments are closed.