Okulistyczna lecznica weterynaryjna

Chcemy przedstawić Państwu krótki artykuł dotyczący chorób oczu małych zwierząt domowych. Okulistyka weterynaryjna jest stosunkowo młodą ale szybko rozwijającą się specjalnością weterynarii. Nasi podopieczni tak jak ludzie doznają wielu cierpień z powodu dolegliwości oczu. Zapadają na podobne choroby. Same nie pójdą do okulisty. Niemal zawsze właściciele zwierzaków zbyt późno zwracają uwagę na nienormalne zachowanie się ich podopiecznych.

Objawy takie jak zaczerwienienie oka, obfite łzawienie, klejona powieka, bolesność oka i jego okolicy, mrużenie powiek, pocieranie okolicy oka, zderzanie się zwierząt z przeszkodami mogą świadczyć o chorobie oczu. Różne rasy psów narażone są w różnym stopniu na niektóre choroby oczu. Są to często uwarunkowania genetyczne właściwe dla danej rasy. Nigdy nie bagatelizujmy więc najdrobniejszych nawet zmian zachowania naszych ulubieńców.

U zwierząt podobnie jak u ludzi stosunkowo często spotykamy schorzenia oczu. Problemy ze wzrokiem pojawiają się w rożnych okresach życia zwierzęcia, zależnie od źródła choroby. Wśród najczęściej spotykanych można wymienić: jaskrę atrofię siatkówki, ppm, zespół suchego oka, uveitis itd. Tutaj zobacz więcej.

Niektóre schorzenia mogą prowadzić do bezpowrotnej utraty wzroku inne tylko czasowo utrudniać proces widzenia. Nie mniej jednak każde odchylenie od normy w wyglądzie oka, zauważone przez opiekuna zwierzęcia, powinno być oceniane przez lekarza weterynarii. Odpowiednio wcześnie podjęte działania terapeutyczna mogą znacznie uprościć i skrócić leczenie.

Skomplikowana struktura oka przekłada się na jego podatność na wiele schorzeń. Schorzenia oczu mogą być natury genetycznej – przekazywane z rodziców na dzieci (np. choroby) lub nabytej (np. urazy, Problemy ze wzrokiem pojawiać się mogą w różnym okresie życia zwierząt: od narodzin – wady wrodzone, do późnej starości – zaćma.

Nie należy w żadnym przypadku bagatelizować objawów opisanych powyżej, jeżeli zauważy się je u swojego czworonoga. Można mu często łatwo pomóc zwalczyć chorobę. Wczesna wizyta w lecznicy weterynaryjnej specjalizującej się w okulistyce zwierząt może ustrzec nas od późniejszych poważnych problemów. Zachęcamy Państwa do obserwowania swoich czworonogów i zwracania uwagi na początkowe objawy chorób oczu. Polecamy profilaktykę. Leczenie może być drogie i uciążliwe.

Tags:

Comments are closed.