Po co robi się pomiary elektryczne?

W następującym tekście chciałbym przybliżyć temat jakim są pomiary elektryczne. Tak jak we wszystkich dziedzinie życia, badania te składają się z kilku elementów, między innymi występują pomiary ochrony przeciwpożarowej, pomiary oporności izolacji obwodów czy próby użyteczności instalacji.

Harmonijnie z ustawą prawa budowlanego z roku 1994, przeprowadzanie tego rodzaju badań trzeba przeprowadzać raz na 5 lat. Obowiązek ten leży na zarządcy lub właścicielowi budynku. Tego rodzaju kontrole muszą być robione przez wykształconego profesjonalistę. Badania powinny otaczać pomiary instalacji elektrycznej, zabezpieczeń i środków obrony od porażeń, rezystencji izolacji przewodów oraz uziemień armatury i aparatów.

Mnogo z instytucji może wymagać od nas listy biezących rezultatów kontroli elektrycznych. Za ich brak lub błędy w ich przeprowadzeniu możemy zapłacić niemałe sankcje, dlatego powinno się pamiętać o tym, by zawsze korzystać z usług wykwalifikowanej firmy. Zapobiegniemy dzięki temu dodatkowych i często niepotrzebnych kar. Organizacjami, które mogą wymagać od nas tego typu kontroli są między innymi Państwowa Straż Pożarna czy SANEPID.

W takim razie komu zlecić przeprowadzenie takich badań jakimi są pomiary elektryczne? Przede wszystkim osobom, które mają odpowiednie informacje do tego by zajmować się tego typu ekspertyzy, zarówno maszyn jak i instalacji i kabli elektrycznych. Ważne jest również to, by poza kwalifikacji, zwrócić uwagę również na umiejętności tego rodzaju specjalisty.

Specjalista zajmujący się wykonaniem tego rodzaju ekspertyz musi mieć specjalistyczny sprzęt, gdyż korzystanie ze starych lub popsutych maszyn może spowodować, że mimo wykonania pomiaru nie zapobiegniemy tragediom. Po wykonaniu wszystkich prac i ekspertyz, ekspert powinien zrobić raport z wykonywanych pomiarów. Ostatnio zleceniobiorcy pomiarów, stosują do wykonywania tego rodzaju raportów specjalnego oprogramowania informatycznego, które sprawia że przekazane nam raporty są klarowne i czytelne.

Pragnę również polecić Państwu jedną z firm. Z ich usług korzystam od wielu lat i jeszcze nigdy nie miałem problemu z oferowanymi przez nich usługami. Więcej informacji o ich ofercie znaleźć można na tej stronie www. Zapraszam do odwiedzenia i sprawdzenia ich usług.

Tags:

Comments are closed.