reklama komercyjna

reklama komercyjna dotyczy to zwłaszcza przedstawiania tematów złych takich jak jazda pod wpływem alkoholu, znęcanie się nad dziećmi. Przeciętny widz na codzień jest bombardowany reklamami co wywołuje pewne znieczulenie, zlewanie się reklam, a co za tym idzie nie zapamiętywanie ich, co osłabia ich rolę.

Drugi to skłonienie widza do zaprzestania wykonywania negowanej przez nadawcę czynności lub zapobieżenia jej np. jazdy samochodem pod wpływem alkoholu. Kontrowersyjne reklamy najczęściej dotykają problemów społecznych związanych z alkoholizmem, przemocą domową, znęcaniem się nad zwierzętami, dziećmi.

Kontrowersyjność jest sposobem na złapanie uwagi widza i zmuszenie go do zastanowienia się nad prezentowanym tematem. Dodatkowo w Polsce panuje przekonanie, że im bardziej zaszokuje się odbiorcę, wstrząśnie nim tym większa szansa na osiągnięcie zamierzonego celu w przegląd reklam na naszym blogu.

Z założenia reklama społeczna powinna wywoływać w nas reakcje, działania oczekiwane przez społeczeństwo. Można wyróżnić ciekawe pożądane efekty reklamy społecznej. Pierwszy to nakłonienie świadomego odbiorcy do zrobienia czegoś bardzo dobrego np. oddania krwi dzięki reklama społeczna.

Reklamuje o kwestiach, które w życiu codziennym bardzo często są tematami tabu. Pojawiają sie także reklamy społeczne promujące m.in. profilaktykę zdrowotną. W ostatnich kilkunastu latach zauważalna jest tendencja, że większość reklam społecznych musi zaskakiwać w przeciwieństwie dośmieszne reklamy których rola jest zupełnie inna.

Poza zamierzonym silnym szokiem w reklamie społecznej często są pojawiają się znane i lubiane postacie. Widzowie ich szanują, liczą się z ich opinią. Dlatego wizerunek znanej postaci może zwiększyć powodzenie przekazywanego dla widza komunikatu. Zarówno w prasie, internecie i telewizji. Więcej w naszym przegląd reklam na blogu.

Tags:

Comments are closed.