praca mińsk mazowiecki

Jeszcze w tym miesiącu zmienią się niektóre przepisy dotyczące pośrednictwo pracy Mińsk Mazowiecki. Właśnie wchodzi w życie nowelizacja ustawy. Dzięki niej zatrudniani w tej formie będą mogli pracować nawet półtora roku w ciągu trzech lat u jednego pracodawcy. To o sześć miesięcy dłużej niż dotychczas. Zniknie także zakaz zatrudniania tymczasowo w zakładach, które pół roku wcześniej przeprowadziły zwolnienia grupowe. Oprócz tego agencje pracy tymczasowej zostaną zwolnione z biurokratycznego obowiązku wydawania za każdym razem świadectw pracy.

Praca tymczasowa Mińsk Mazowiecki może odegrać niebagatelną rolę odbudowywania potencjału polskiej gospodarki w okresie kończącego się kryzysu – potwierdza Agnieszka Bulik, prezes Związku Agencji Pracy Tymczasowej. Jej zdaniem pracodawca nie będzie musiał ciągle szukać i szkolić nowego pracownika tymczasowego. A zyska także pracownik, który nie będzie musiał przerywać pracy, bo upłynął już rok jego pracy, a nie dlatego, że nie nadawał się na to stanowisko.

Podobne uważają eksperci. – To sposób, który pomaga wielu gospodarkom na świecie – mówi Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha. – W Stanach jest bardzo dużo firm, w których prace wykonują pracownicy tymczasowi. Dlaczego nie może być tak samo w Polsce? Zdaniem dr. Marka Suchara z firmy IPK zajmującej się doradztwem personalnym zmiany przepisów są na lepsze. – Praca tymczasowa to nowoczesna forma zatrudnienia. Konieczność przystosowania się do zmian na rynku wymusza elastyczność. Firmy muszą się przystosowywać, bo inaczej nie będą konkurencyjne na rynku.

Postęp nauki m.in. w medycynie, spowodował że obecnie przeciętna długość życia człowieka jest coraz większa. Niestety na świecie zaobserwowano także zmniejszający się przyrost naturalny. Bywa jednak, że starsze osoby, dotknięte przez choroby wieku starczego nie są w stanie sami o siebie zadbać. Sami są pochłonięci pracą i innymi obowiązkami. W krajach o wysokim poziomie gospodarki i poziomie życia, wiele rodzin korzysta z usług opiekunek, które są zatrudniane przez wyspecjalizowane agencje pracy.

Jednak chętnych, by pracować w tym systemie, jest coraz więcej. Do niedawna praca tymczasowa była zmonopolizowana przez studentów dorabiających podczas wakacji. Teraz coraz częściej staje się kołem ratunkowym dla pracowników z większym doświadczeniem, szczególnie dla tych w wieku 50+, którzy mają problemy ze znalezieniem stałej pracy.

Tags:

Comments are closed.