Doradztwo i szkolenia adr

W zakresie swoich zadań przeprowadzam odpowiednie szkolenia adr dla uczestników przewozu materiałów niebezpiecznych potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami ukończenia szkoleń- doradztwo adr.

Konsultant do spraw bezpieczeństwa w przewozie ładunków niebezpiecznych (szkolenia adr, doradztwo ADR) nadzoruje transport ładunków niebezpiecznych; wykonuje m.in. sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych.
Ceny usług uzależnione są m. in. od ilości procesów związanych z materiałami niebezpiecznymi, zróżnicowania asortymentu towarów ryzyka związanego z materiałami, sposobu pakowania i przewozu towarów.

Uczestnicy szkolenia doradztwo ADR zawsze dostają źródła szkoleniowe przygotowanie w przystępny oraz czytelny sposób, które stanowią bazę najistotniejszych informacji i są bardzo pomocne narzędzie.

Instytucja dokonujące załadunku, rozładunku lub przewozu ładunków niebezpiecznych zobowiązane jest zatrudnić na własny koszt Doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych (doradztwo ADR– DGSA) zgodnie z przepisami o przewozie materiałów niebezpiecznych.

Przepisy europejskie w zakresie szkolenia ADR a także przepisy Ustawy o transporcie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. nakładają na kierowcę, który wykonuje przewóz drogowy materiałów groźnych lub powiązany z tym załadunek lub rozładunek, przymus wyznaczenia w swoich kosztach doradcy adr (doradztwo adr) do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.

Doradztwo adr i szkolenia ADR wzbogacone jest o formę warsztatową, która zobowiązuje uczestników i pozwala poprzez rozwikływanie rzeczywistych problemów na przełożenie wiedzy teoretycznej na praktyczne jej wdrożenie w mozolnej pracy.

Osoby zaangażowane w operacje związane z przewozem towarów niebezpiecznych powinni przejść szkolenia adr w zakresie wymogów powiązanych z takim przewozem. Zainteresowani powinni być obeznani z podstawowymi obowiązkami przepisów transportu drogowego towarów niebezpiecznych. Pracownicy powinni odbyć szczegółowe szkolenia adr i doradztwo adr, współmierne do ich obowiązków i odpowiedzialności.

Tags:

Comments are closed.