oświetlenie wnętrzowe

Oświetlenie naturalne oraz sztuczne powinno być dostosowaneǀdopasowane do rodzaju wykonywanej pracy, czynności oraz spełniać wymaganiaǀoczekiwania norm. Na właściwe oświetlenia miejsca pracy mają wpływǀwpływają następujące czynniki: dostateczne natężenie światła, równomierność oświetlenia, rozkład cieni, tętnienie światła, właściwa barwa, stałość strumienia świetlnego, niedopuszczenie do olśnień.

Najważniejszym elementem środowiska pracy, nauki, życia jest odpowiedniaǀdobra jakość oświetlenia. Aby nasz wzrok mógł być prawoidłowoǀodpowiednio wykorzystywany, oświetlenie musiǀ powinno spełniać określone wymagania. Trzymanie się zasad gwarantuje, że światło na stanowisku pracy i w jego otoczeniu wpływa bezpośrednio na szybkość i pewność widzenia oraz przejrzyście określa, w jaki sposób widzimy formy, sylwetki, barwę i właściwości powierzchni podmiotów tam
występujących.

Bardzo ważna jest także barwa światłaǀoświetlenia. Na zaburzenia wzroku duży wpływ ma złeǀnieprawidłowe zastosowanie barw.
Barwy dobrze odbijające światło zwiększają wydajność pracy i zmniejszają zużycieǀpobór energii.Stosowanie określonych barw pozwala na wzmocnienie oświetlenia, wywołanie odpowiednich wrażeń estetycznych, ułatwia utrzymanie czystości i bezpieczeństwa pracy itp. Barwy dobrze odbijające strumień światła zwiększają zwykle wydajność pracy i zmniejszają zużycie energii elektrycznej.

Oświetlenie możemy podzielićna naturalne i sztuczne. najważniejszeǀnajlepsze unki oświetlenia sztucznego jest maksymalneǀnajwiększe zbliżenie go co cech śwatla naturalnego oraz niedopuszczenie do zbyt dużej jaskrawości światła.

Najbardziej racjonalnym rodzajem oświetlenia jest światło naturalne górne. Pomieszczenie mogą byś oświetlane śwaitłem sztucznym gdy wymagają tego względy technologiczne. Zaawansowane technologie w dziedzinieǀobszarze wytwarzania światła sztucznego pozwalająǀumorzliwiają zastosowanie we wnętrzu tanimǀniedużym kosztem oświetlenia sztucznego.

Tags:

Comments are closed.