Przewierty HDD małopolska w czołówce

Podzielenie trasy jednolitego przewiertu stanowi ogromne wyzwanie dla wykonawców przewiertu HDD. Metoda odcinkowa wymaga użycia dwóch wiertnic, które pracują na przeciwległych końcach trasy. Wiercone jednocześnie z każdej strony otwory mają spotkać się w dogodnym miejscu pod ziemią. W ten sposób jeden otwór staje się w pewnym momencie uzupełnieniem dla drugiego wiercenia pilotowego.

Ważnym etapem jest wprowadzenie przewodów, mogą to być kable teletechniczne i elektryczne. Może się zdarzyć że wprowadzanie okablowanie będzie miało blokady przesuwu, które dodatkowo utrudniają realizację zadania. Dlatego warto wybrać firmę posiadającą odpowiednie doświadczenie. Doświadczona kadra właściwie oceni sytuację co pozwoli na uniknięcie problemów na tym etapie realizacji projektu.

Wykonanie otworu pilotowego, jego rozwiercenie do wymaganej średnicy i wprowadzenie w przygotowany otwór przewodu – tak najczęściej można opisać każdy horyzontalny przewiert sterowany. W dalszej części artykułu opiszemy jak wygląda praca na poszczególnych etapach realizacji przewiertu i zaprezentujemy przykładowe technologie możliwe do wykorzystania.

Zadanie polegające na instalacji rurociągów może wymagać poszerzenia wykonanego otworu, warto przewidzieć ten fakt już na etapie wstępnych przygotowań. Dlatego przewierty sterowane wymagają posiadania kadry z doświadczeniem zarówno w realizacji prac jak i w odpowiednim przygotowaniu narzędzi. Na etapie przygotowań warto również sprawdzić miejsce w którym będą się odbywały prace. Może się zdarzyć że zadanie będzie wymagało dodatkowych środków i ludzi np. ze względu na prace wymagające utrzymania ciągłego ruchu ulicznego.

Jedną z ważniejszych technik, które nadały nawy wymiar technologii HDD jest instalacja typu Intersecs (Meeting in the Middle). Umożliwia ona realizację dłuższych projektów, które są coraz bardziej spektakularne i pozwalają na realizację zadań które jeszcze nie dawno były trudne do wykonania i wymagały bardzo dużego doświadczenia. Metoda ta może być stosowana wszędzie tam gdzie całkowity przewidywany dystans może być za duży dla typowego urządzenia wiertniczego, co stwarza przypuszczenie, że na pewnej odległości pojedyncza maszyna nie miała by dość mocy aby dostarczyć odpowiednią siłę nacisku i moment obrotowy, konieczny do precyzyjnego wiercenia końcowego otworu.

Tags:

Comments are closed.