suche mury izolacja pionowa i pozioma

wytwarza zdrowy mikroklimat w obiekcie, dodatkową zaletą urządzenia jest korzystne energizownanie organizmu, co wpływa korzystnie na jego funkcje życiowe-nie wymaga dozoru, posiada bezobsługowy system kontroli -posiada liczne referencje-koszt eksploatacji wynosi tylko 1 zł na miesiąc.Wykonujemy dokumentacje powykonawczą, pionowy profil zawilgocenia-pomiary rozkładu zawilgocenia w cyklu trzy letnim, pakiet badań laboratoryjnych oraz bezpłatne doradztwo techniczne

. System osuszania murów metodą elektroosmozy pozwala na zaoszczędzenie na ogrzewaniu obiektu do 55%. Wykonawca- Licencjonowany Zakład Osuszania i Zabezpieczania Przeciwwilgociowego MARREN PPHU inż. Marcin Schmidt 58-160 Świebodzice- posiada wszelkie zezwolenia i certyfikaty zgodne z wytycznymi UE i działa czynnie od 1985 roku w branży budowlanej. Obecnie wykonanych obiektów metodą elektroosmozy przy pomocy elektronicznych urządzeń na terenie Polski,Niemiec, Grecji, Włoch i wynosi ponad 960 budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów sakralnych, zabytkowych i wielu innych.

OrzeczeniePP z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy / wymagane przez prawo budowlane krajowe oraz UE(wraz z aktualizacjami)-spełnia wymogi w zakresie dyrektyw: LVD 73/23/EEC oraz EMC 98/336/EEC-posada 20-to letni bezpłatny serwis–posada najniższą cenę w porównaniu z wszelkimi tego typu usługami dostępnymi w kraju i na terenie UE.

Oferta jaka Państwu przedstawiamy dotyczy zastosowania nowoczesnego bezprzewodowego elektronicznego systemu osuszania murów urządzeniami posiadającymi patent RP nr 194574 wydany dnia 28 marca 2003 roku. Zalety urządzenia-osusza mury będące w polu działania do 30m/ beton, kamień, cegła.

Po osuszeniu następuje całkowita blokada możliwości ponownego zawilgocenia-usuwa pleśń i grzybnie, likwiduje zapach stęchlizny-nie wymaga żadnych prac budowlanych, stosowania środków chemicznych, wierceń itp.-nie wymaga wykonywania wykopów, naprawy izolacji-posada wszelkie aktualne atesty oraz certyfikaty /Zgodności CE, Bezpieczeństwa B, Higieniczny HK

Tags:

Comments are closed.