Właściwości mechaniczne super duplex

W stalach hiper duplex szybkość chłodzenia zależy od stosunku ferrytu i austenitu w strukturze metalu. W stopach duplex, super duplex i hiper duplex o dużej przewadze ferrytu i małym udziale austenitu chłodzenie następuje bardzo szybko. Im chłodzenie następuje wolniej tym większa jest rora austenitu w strukturze.

Powstanie mikrostruktury super duplex charakteryzuje brak wydzieleń faz wtórnych w warunkach kontroli temperatury przesycania (1150 – 950 *C) oraz należycie duża szybkość chłodzenia temperatury przesycania. Środki chłodzące dla stali duplex to woda (w przypadku stai o zawartości powyżej 25% Cr i 3% Mo) oraz powietrze (dla stali o niższym stężeniu tych pierwiastków).

Gatunki stali typu 1.4462 w stanie wyżarzonym wykazują wyższą wytrzymałość w odniesieniu do stali austenitycznych lub ferrytycznych. Gatunki stali typu duplex są również podatne na umocnienie przez zgniot.

Stal austenityczno – ferrytyczna do których należą stopy z takich grup jak duplex, super duplex czy hiper duplex odznacza kombinacja wysokiej wytrzymałości i odporności korozyjnej. Znajdujący się w ich strukturze austenit nadaje jej dobrą ciągliwość, udarność i odporność korozyjną, z kolei ferryt jest odpowiedzialny za wytrzymałość, granicę plastyczności i twardość.

Wysokie własności mechaniczne w stalach duplex są wynikiem jednoczesnego oddziaływania różnych mechanizmów: 1. Utrwalenie przez pierwiastki międzywęzłowe (N, C); 2. Umocnienie roztworowe (Cr, Mo, Ni); 3. Rozdrobnienie ziarna spowodowane obecnością dwóch faz (alfa i gamma); 4. Możliwość umocnienia przez obróbkę plastyczną na zimno. Należy nie zapominać, że wytrzymałość austenitu przy N>0,2% przekracza wytrzymałość ferrytu. Dzięki tym własnościom możemy stosować duplex w przemyśle stoczniowym, m.in. do produkcji chemikaliowców. Super duplex i duplex maja zastosowanie również w produkcji elementów i urządzeń pracujących w środowisku wody morskiej, pomp i zaworów na platformach wiertniczych oraz instalacji odsalania.

Tags:

Comments are closed.