Dobrane urządzenia pożarowe używane w oddymianiu

Systemy przeciwpożarowe sprawione są na ogół z blachy stalowej nie mającej wielkiej wytrzymałości pożarowej. Nie przynosi przeto wytrzymałości przed ogniem przewodu, ponieważ niezwykle dobrze przewodzi ciepło. Wielka temperatura powoduje również zredukowanie szczelności przewodów wentylacyjnych dodatkowo przemieszczanie się ognia i dymu. Wskutek tego tak ważne zdaje się być zabezpieczenie określonej odporności na ogień tego rodzaju układom, aby w czasie pożaru posiadać czas na rozpoczęcie postępowań ewakuacyjnych. Na efektywność pracy kanałów oddziaływa zarówno własność prac instalatorów, skutkiem tego odsetek firm potrzebuje, tak aby składanie realizowały poręczane załogi instalatorów. Montowane bywają też stalowe przewody do budowli instalacji oddymiających mających klasę E600. Ich budowa gwarantuje odporność ogniową przez 2 godziny, co pokazuje, że mogą być używane w strefach pożarowych, jakich powała posiadatrwałość na ogień nie wyższą aniżeli REI 120. Służą one do struktury systemu wentylacji oddymiającej ewentualnie wentylacji bytowej, spełniającej w tym samym czasie prace wentylacji ogólnej plus oddymiającej.
Zadaniem systemów eliminujących zadymienie z budynków w razie wystąpienia pożaru bywa utworzenie części wolnej od niego, iżby ulepszyć ucieczkę oraz ułatwić operację ratownikom i strażakom. Układ będzie albo grawitacyjny lub mechaniczny. Układy ukształtowane są z kanałów oddymiających. Układ mechaniczny wyzwala absolutną dynamikę praktycznie od razu po zapuszczeniu wentylatorów, zaś naturalny wykorzystuje fakt konwekcji, to w praktyce znaczy, iż działa wtedy, gdy pojawi się jakaś różnica temperatur. Schematycznie w normalnych budowlach montuje się różnorodne ujęcia zespalające dwa rodzaje oddymiania. O istocie takich układów dla bezpieczeństwa ludzi niech świadczy fenomen, że zdaniem wyliczeń PSP na rok z obiektów budowlanych wyprowadzanych jest ponad 3 tys. osób. W nielicznych budynkach wykorzystanie systemów oddymiających jest konieczne, choć przepisy nie budują takiego warunku, ponieważ ich montaż daje alternatywa kreowania dorodniejszych części stref pożarowych lub długaśnych przejść i wyjść dla ewakuacji. Na dodatek implementacja wentylacji oddymiającej nieraz zapewnia konstruktorowi spadek klasy odporności na ogień budynku.
Odpowiednie przepisy określają żądania dla oddymiającej instalacji. Instalacja wentylacji oddymiającej powinna usuwać zadymione powietrze tak intensywnie, żeby w czasie pożądanym do ewakuacji ludzi na zabezpieczanych przejściach oraz ścieżkach ewakuacji nie nastąpiło zamglenie albo temperatura niwecząca pewną ucieczkę. Ma obowiązek być też zagwarantowany niezmienny dopływ powietrza z zewnątrz uzupełniającego powietrze eliminowane w toku wyciągania dymu.
Kanały do ddymiania.
Normy dla kanałów instalacji wentylacji przeciwpożarowej nie są trudne. Kanały przeznaczone jedynie dla pojedynczej strefy pożarowej muszą mieć kategorię wytrzymałości ogniowej E600S, przynajmniej taką, jak kategoria wytrzymałości ogniowej stropu. Przewody obejmujące co najmniej dwie zony pożarowe muszą mieć klasę odporności ogniowej EIS, co najmniej taką, jak klasa wytrzymałości na ogień sufitu. Na targu proponowane są metalowe kanały do wentylacji oddymiającej typu PD obsługujące jedną lokalizację pożarową o trwałości ogniowej E600S 2 godziny. Systemy takie godzi się zestawiać z instalacją zbiorczą , na którą składa się mnóstwo stref.
W przypadku izolowania kanałów zrealizowanych ze stali powinny być one wykonane zgodnie z zaleceniami fabrykanta izolacji.

W niektórych obiektach wentylatory oddymiające pełnią podwójną funkcję i są wykorzystywane też w wentylacji bytowej. Dobiera się w takim razie wentylatory dwubiegowe lub z falownikiem. Wentylacja bytowa ma mniejsze wymagania niż oddymiająca i działają wtedy na mniejszych obrotach. Ważne, by wentylatorom pełniącym podwójną funkcję umożliwić adekwatny sposób zasilania, odpowiedni dla wymagań przeciwpożarowych.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.