Gody we Dworze Strzyżew

Z Warszawy do Żelazowej Woli i dalej na zachód wiedzie droga, zwana Traktem Królewskim. Trakt Królewski, to stara droga wzmiankowana już w XV w. prowadzi z Warszawy do Sochaczewa północną krawędzią Równiny Łowicko–Błońskiej przez równie stare wsie – Groty, Babice, Borzęcin, Zaborów, Leszno, Kampinos, Strzyżew, Żelazową Wolę i Chodaków. Dwór Strzyżew, Sochaczew,Kampinos,Żelazowa Wola,Warszawa,wesela,chrzciny,komunie,rodzinne imprezy jubileuszowe,bankiety,koncerty,szkolenia,kursy,konferencje,imprezy integracyjne, Jego nazwa nie jest przypadkowa. Tędy wędrował książę Bolesław Krzywousty, który zmarł w Sochaczewie w 1138 r. Tu książęta mazowieccy mieli swoje posiadłości. Puszcza była miejscem polowań króla Władysława Jagiełły, a przez nią i przez Trakt Królewski przemaszerowała część rycerstwa polskiego zmierzającego w 1410 roku na wojnę z Krzyżakami. Król Stanisław August który często przebywał w Lipkowie, a w „Trylogii” oprócz Lipkowa wspominał Babice i Zaborów. Tą drogą powozem podróżował na trasie Żelazowa Wola – Warszawa Fryderyk Chopin.

W 1827 r. Strzyżew posiadał 15 domów, 133 mieszkańców, należał do parafii Brochów, przedtem do parafii Zawady. W roku 1878 dobra strzyżewskie składały się z folwarków Strzyżew i Brogi. Dwór stoi na krawędzi stromego brzegu rzeki Utraty, który schodzi na terasę zalewową rzeki.

Z przodu terasa środkowa płaska powoduje, że dwór jest niski, przysadzisty, zaś od ogrodu dwór dzięki stromemu brzegowi wydaje się być wysokim i robi imponujące wrażenie. Park leży na terasie wyżnej, stoku i terasie zalewowej, pokrytej łąką i zadrzewieniem o charakterze parkowo-leśnym.

Park pochodzi z pierwszej połowy XIX wieku i znajduje się w nim kilka pomników przyrody. W latach 60 XX wieku dwór i przyległy park wpisane zostały do rejestru zabytków. Stan Dworu w Strzyżewie w latach 60-70 ubiegłego wieku przedstawia fotografia poniżej. Dwór Strzyżew, odbudowa, Imprezy rodzinne,imprezy firmowe,imprezy integracyjne,imprezy okolicznościowe,Sochaczew

Rozpoczęta w 2010 roku pod nadzorem Mazowieckiego Konserwatora Zabytków, odbudowa zrujnowanego dworu w Strzyżewie, przyniosła oczekiwane efekty. Dzisiaj jest to urokliwe, spokojne miejsce, w niezwykłej okolicy, w otoczeniu dzikiej natury Kampinowskiego Parku Narodowego.

Tags:

Comments are closed.