Wspólnota mieszkaniowa w Bydgoszczy

Zarząd wspólnoty może podejmować wszelkie czynności, a szczególnie kieruje sprawami wspólnoty, podpisuje oświadczenia, wykonuje uchwały zebrania właścicieli, dokonuje rozliczeń, dysponuje środkami zgromadzonymi na koncie bankowym wspólnoty, składa właścicielom rocznego sprawozdania ze swojej działalności, zwołuje zebrania ogółu właścicieli oraz prowadzi nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków administratora.

Powyższe prawa i obowiązki najczęściej nie mają zastosowania w przypadku małych wspólnot (do 7 lokali), ponieważ te nie muszą wprost powoływać zarządu – wszyscy uczestnicy tworzą wówczas tzw. zarząd osobowy, który z reguły sam decyduje się na administrowanie wspólnotą. Ponieważ zarządzanie wspólnotą nie jest proste, a jeśli prowadzi się ją w sposób nieprofesjonalny, może to w konsekwencji prowadzić do niejasności, konfliktów i – również – rozpraw sądowych z powództwa cywilnego. Dzieje się tak w przypadku nieszczęść losowych, takich jak powódź, pożar (odszkodowania) lub przy okazji rozmaitych inspekcji, np. nadzoru budowlanego lub sanepidu.

Warto wiedzieć, kto we wspólnotach ma jakie prawa i obowiązki. Tak więc, rozpoczynając od zebrania ogółu właścicieli mogą być na nim podejmowane decyzje o rocznych planach gospodarczych, wysokości zaliczek, sprzedaży nieruchomości, mieszkania Bydgoszcz wynagradzania zarządcy, udzielania zgody na przebudowę, nadbudowę, itp., udzielania wszelkich gwarancji czy poręczeń.

Reasumując: warto zrzeszać się we wspólnoty mieszkaniowe, zwłaszcza dlatego, ze unika się ponoszenia wielu kosztów administracji. Poza tym każda złotówka wydana we wspólnocie np. na remont jest z reguły dobrze przemyślana. Nie wolno jednak zapominać o wynajem nieruchomości zarządzaniu zgodnym z prawem i całkowicie legalnym, co pomoże uczestnikom wspólnoty uniknąć niepotrzebnych niejasności i konfliktów. Bardzo wiele, nawet małych, wspólnot decyduje się na profesjonalnego zarządcę, ponieważ członkowie są przekonani, że ta inwestycja się opłaca.

Wspólnota mieszkaniowa jest to porozumienie właścicieli lokali, którzy tworzą samodzielny podmiot zarządzający swoimi mieszkaniami lub domami. Wchodzą one w skład tzw. nieruchomości Bydgoszcz. Pojęcie wspólnoty funkcjonuje od 1994 roku ustawa o własności lokali, która miała na celu wprowadzenie zmian w dotychczasowym administrowaniu mieszkaniami lub nieruchomościami. Wspólnota powstaje z chwilą ustanowienia odrębnej własności pierwszego lokalu w danej nieruchomości. Jej członkiem może być tylko właściciel lokalu, nie zaś – tylko najemca.

Tags:

Comments are closed.