drukarnia lubin

buty
Historia książki jako dzieła jest długa i pasjonująca. Od czasów zbudowania prasy drukarskiej Gutenberga kolejne wynalazki i zmiany technik druku, ale też warunki kulturowe, przyczyniły się do powstania takiego drukarstwa, jakie znamy współcześnie. W historii polskiej poligrafii bardzo istotne miejsca zajmują Kraków – kolebka renesansowych wydawnictw na naszych ziemiach – oraz Warszawa, a zaraz za nimi pojawia się Wrocław. Reklama LubinNiedużo kto wie, że akuratnie drukarnia Wrocław stworzyła książki, w których po raz 1szy wydrukowano teksty w języku polskim. Były to modlitwy „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario” i „Wierzę w Boga” wydrukowane zaledwie dwadzieścia pięć lat po wynalezieniu ruchomej kroje czcionek; powstały u wrocławskiego mistrza Kaspra Elana. W ciągu kolejnych lat wędrownych drukarzy zastępowały rozbudowane manufaktury, a osiągnięcia techniczne przyczyniały się do zmniejszenia kosztów i większej dostępności książek , a ponadto broszur. Te ostatnie odgrywały wszak niepoślednią rolę podczas niezliczonych europejskich wojen, będąc niedrogim i powszechnie stosowanym narzędziem propagandy. W przyszłości ich miejsce zajęły czasopisma, dzięki masowej wytwarzania dostępne dla wszystkich, którzy umieli czytać. Maszyna parowa, mechaniczne urządzenie do składania czcionek, ulepszone farby – wszystko to kolejno przyczyniało się do upowszechnienia książek, a co za tym idzie – wiedzy i kultury. W większości współcześnie stosowany druk offsetowy jest rezultatem pracy setek drukarzy, dzięki którym drukarnia Wrocław wytwarza kolejne powieści naszych ulubionych autorów czy podręczniki szkolne. Technologia poszła Reklama Lubinze 100% pewnością dalej, wprowadzając druk cyfrowy – jeszcze prostszy, bo pozbawiony wielu etapów pośrednich między przygotowaniem projektu strony a wydrukowaniem jej. W tej chwili jednak masowa produkcja wciąż opiera się na offsecie, a druk cyfrowy jest używany przy małych nakładach. Daje za to możliwość bardzo trudną do uzyskania w tradycyjnych technikach: prawie każdy drukowany egzemplarz można dostosować do swoich założeń, lekko go zmieniając.http://www.proxart.pl/

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.