‘Linia produkcyjna estrów metylowych’

Działając na tłuszcze alkoholem metylowym w obecności katalizatora uzyskuje się w wyniku reakcji transestryfikacji estry tych alkoholi plus tzw. frakcję glicerynową, którą można wykorzystać jako źródło energii lub różnych pożytecznych substancji w tym czystą glicerynę. Estry te są w głównej mierze wykorzystywane jako komponenty biopaliwa dieslowskiego lub jako samoistne paliwo B-100. Mogą być one również wykorzystywane w różnych innych działach przemysłu, w tym głównie chemicznego.

Firma nasza została umieszczona w bazie przedsiębiorstw innowacyjnych Enterprise Europe Network w Brukseli pod nr (Ref: 10 PL 62AS 3HCH). Ponadto współpracujemy z instytucjami naukowymi, od których posiadamy pozytywne opinie w zakresie stosowania technologii oraz stosowaniu naszych rozwiązań konstrukcyjnych niestosowanych w ostatnim roku na świecie.

Urządzenie „LM-2” firmy „BIOESTRY” Sp. z o.o. bioestryprzeznaczone jest dla małych i średnich producentów sektora biopaliw i biokomponentów. Prezentowane urządzenie posiada produktywność (1200 – 1500) l/h. w ciągłym systemie pracy – 24 h/dobę.

Urządzenie składa się z wymaganych dla realizacji procesu aparatów zestawionych w linię technologiczną. Istotą linii produkcyjnej estrów metylowych, zwłaszcza B-100 typu biodiesel, z olejów roślinnych, na której proces wytwarzania odbywa się począwszy od ogrzania oleju roślinnego do temperatury 60 – 80 oC, estryfikacji tego oleju z udziałem mieszaniny katalitycznej, schładzania produktu po procesie estryfikacji, rozdziału

Tags:

Comments are closed.