Rola brokera ubezpieczeniowego

Jednym z objawów dynamicznego rozwoju rynku jest tworzenie się ogromnej liczby różnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa takie rosną jak grzyby po deszczu, a choć nie wszystkie przetrwają, już samo ich powstanie tworzy popyt na wiele rozmaitych usług, w tym usług ubezpieczeniowych.

Punkt widzenia właściciela firmy jest bardzo trudny, ponieważ cały czas musi myśleć on o podstawowej prawdzie rynku – minimalizacji kosztów przy jednoczesnej maksymalizacji przychodów. Nie zawsze jest tak, że właściciele raczkujących przedsiębiorstw znają się na wszystkim (można nawet powiedzieć, że taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko), stąd nieoceniona zdaje się pomoc różnego rodzaju doradców. Jednym z rodzajów doradców są brokerzy ubezpieczeniowi, którzy stanowią rodzaj pośredników pomiędzy przedsiębiorstwami, a dużymi korporacjami ubezpieczeniowymi. Należy zaznaczyć, że broker ubezpieczeniowy nie może pozostawać w jakichkolwiek stałych relacjach związanych z zatrudnieniem z danym przedsiębiorstwem ubezpieczeniowym.

Kim jest broker ubezpieczeniowy? Może nim być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna – elementem wyróżniającym jest posiadanie pełnomocnictwa od klienta, w imieniu którego realizuje czynności związane z ubezpieczeniem. Świadczenie usługi brokerskiej jest uzależnione od posiadania zezwolenia wydanego przez właściwy organ nadzoru. Konieczne jest także wpisanie danego brokera do odpowiedniego rejestru. Jak znaleźć dobrego brokera? To proste. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszemy hasło np. “broker ubezpieczeniowy poznań” lub inne miasto, którym mieszkamy.

Sprzedawanie ubezpieczeń nie jest łatwą sprawą, szczególnie w kontekście bardzo skomplikowanego rynku, oferującego bardzo dużo możliwości. W związku z tym każdy broker ubezpieczeniowy zmuszony jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – w sytuacji gdyby jego usługi wiązałyby się ze znacznymi stratami ze strony klienta. Ubezpieczenie to obowiązuje brokera na terenie całego kraju oraz krajów Unii Europejskiej. Do zadań brokerów ubezpieczeniowych należy także: doradzanie klientowi, dokonywanie ocen ryzyka itp. Warto podkreślić, że broker ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pozyskanych od klienta.

W ofercie brokerów ubezpieczeniowych znajdują się ubezpieczenia wszelkiego rodzaju – majątkowe, na życie, także ubezpieczenia specjalistyczne, czyli między innymi ubezpieczenie firmy, rolne, ubezpieczenie grupowe, sportowe i inne. Jak znaleźć takie ubezpieczenie? Wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło “ubezpieczenie grupowe poznań” lub “ubezpieczenie firmy poznań“. W grupie ubezpieczeń specjalnych jest sporo propozycji, które mogą zainteresować firmy – np. ubezpieczenie strat finansowych.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.