nowelizacja prawa zamówień publicznych

Podczas gdy podaje się w komunikacie Urząd Zamówienia publiczne – nakaz umożliwiająca zamawiającemu dopuszczenie, w konkretnym postępowaniu o udzielenie przykazania publicznego, do udziału wykonawców mających siedzibę także na terenie innych państw niż do góry określone. Zgodnie z tym ożywczym przepisem dostęp do procedur zamówień publicznych w polsce mieliby wykonawcy pochodzący z krajów stron Porozumienia w celu zamówień rządowych (GPA), Szwajcarii, Korei Płd., ale także takich państw jak Meksyk, Chile, Albania czy też Czarnogóra. Wykonawcy z krajów nie będących stronami umów w zakresie zamówień publicznych mogliby składać podanie o zamówienia publiczne tylko w przypadku, gdyby zamawiający dopuścił, w konkretnym przypadku ich uczestnictwo w danym postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wydaje się jednak, że maleją szanse na uchwalenie nowelizacja prawa zamówień publicznych w tejże kadencji Sejmu zmian o zamówieniach publicznych. Ogromna większość opinii aż do projektu jest pozytywna, całe środowisko gospodarcze jednoznacznie poparło przedkładane przez nas regulacje – mówi poseł Adam Szejnfeld, szef sejmowej komisji „Przyjazne państwo”. Projekt zmiany ustawy nie zdobył się jednak na listowie 60 projektów, które marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna chciałbym przeprowadzić jeszcze w tejże kadencji. Zgodnie z procedurą jeśliby projekt nie zostanie uchwalony do kresu kadencji Sejmu, trafia do kosza, nie dotyczy to ale wręcz projektów zgłoszonych przez kohortę obywateli. W kolejnej kadencji czynności nad projektem trzeba więc będzie wznowić.

Jakiś czas temu na stronach portalu „Zakupy w Biznesie” pisaliśmy o wzmożonych rzeczach komisji „Przyjazne państwo” ponad zmianami w prawie zamówień publicznych. Posłowie komisji przygotowali schemat nowelizacji ustawy Pzp, która miała zawierać aparaty zabezpieczające przed wyborem oferty z rażąco niską ceną. Przedstawione zostały również różne pomysły np. system motywacyjny dla etatowców za szybsze wykonanie zamówienia, umowy wzorcowe dla indywidualnych branż oraz definicja „rażąco małej ceny”.

Urząd Zamówień Publicznych poinformował na swojej stronie internetowej, że Prezes Urzędu skierował do Zespołu do spraw Kodowania Prac Rządu „Propozycje zmian i nowelizacje ustawy Prawo zamówień publicznych”.
Jak podaje się w poniższym komunikacie, zmiany dotyczą m. in. usunięcia zidentyfikowanych barier w platformie zamówień publicznych utrudniających wykonawcom dojazd do zamówień publicznych w sposób niedyskryminujący, poprzez m. in. rezygnację z zatrzymywania zastaw wykonawcom, którzy nie uzupełnili dokumentów oraz wprowadzenie możliwości stawiania się na zasoby podmiotów trzecich w zakresie uprawnień elektronizacji systemu rozporządzeń publicznych – umożliwienia instytucjom zamawiającym spełnienia postępowania o zamówienie publiczne wyłącznie w postaci elektronicznej; uproszczenia już istniejących taktyk dotyczących instrumentów elektronicznych, zwiększenia jakości zamówień publicznych na skroś uregulowanie kwestii wyjaśniania również odrzucania ofert dotkniętych ułomnością rażąco niskiej ceny, określenie zasad korzystania spośród podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, odformalizowanie trybów dialogu konkurencyjnego jak i również negocjacji z ogłoszeniem.

Problemy które pojawiają się w przedsiębiorstwach wygrywających przetargi zamówieia publiczne tj. kłopoty z wypłacalnością podwykonawcom, upadłością głównych wykonawców, zrywaniem umów, renegocjacją warunków umowy powstają z jednego powodu, mianowicie celowe zaniżanie wartości. Kosztorysy są dopinane na granicy opłacalności poniżej założeniu że cała inwestycja będzie przebiegała bezproblemowo i w chwili wystąpienia jakiś nieprzewidzianych kłopotów, które pociągają za sobą ponadplanowe koszty pojawia się gigantyczny problem. Należałoby zmienić ustawę o zamówieniach publicznych chociaż przepisy mówią wyraźnie o odrzucaniu ofert z rażąco niską ceną w działalności jednak zaniżona cena jest prawie nie do udowodnienia. Pojawią się głosy aby zmienić ustawę by odrzucać z urzędu propozycję najwyższą i najniższą

Tags:

Comments are closed.