Zestawianie połączenia przez RControl?

i użytkownik znajdują się w obcych sieciach oddzielonych od siebie systemami firewall, NAT lub proxy. Mimo to nadal pozostaje bezpieczny dla obu stron.

6. Klient otwiera stronę http://pin.rcontrol.pl i wpisuje podany przez technika PIN.
7. Pobiera odpowiednio przygotowany program exe, a następnie go uruchamia. Jeśli użytkownik chce zatrzymać działanie programu RControl zdalny pulpit wciska przycisk “zakończ sesję”.

System RControl zdalny pulpit został zaprojektowany przede wszystkim do udzielania zdalnego wsparcia użytkownikom, które znajdują się gdziekolwiek na świecie i mają dostęp do Internetu. Pozwala to ograniczać wydatki przedsiębiorstwa.

Dzięki istnieniu serwera pośredniczącego, hostowanego w Internecie, jest możliwe uzyskanie połączenia nawet gdy użytkownik i konsultant są oddzieleni od siebie. Jest to unikatowa technologia. Używaj tego systemu do rozwiązywani problemów z komputerem.

Połączenia są szyfrowane z użyciem protokołu https (port 443 TCP/IP), który nie jest blokowany przez proxy i firewalle. Dzięki temu system RControl zdalny pulpit jest bezpieczny. System obsługuje również także w pełni windows 7 jego zabezpieczania UAC i UIP.

Opis nawiązywania połączenia z użytkownikiem zdalnego komputera przy pomocy RControl-systemu obsługi zdalnego pulpitu: 1. Klient zgłasza potrzebę pomocy, np. dzwoni do serwisanta, ponieważ ma problem z serwerem. Używaj RControl-systemu obsługi zdalnego pulpitu, aby obniżać koszty działania firmy.

4. Technik przekazuje wygenerowany na stronie PIN użytkownikowi np. mailem. 5. Prosi użytkownika o wejście na adres http://334455.pl lub pin.rcontrol.pl i wpisanie tam numeru PIN. Instrukcja na zdalny pulpit. Użytkownik w każdej chwili może przerwać połączenie. Jest to ważne dla bezpieczeństwa

Tags:

Comments are closed.