Opis system RControl – zdalna pulpit

, że zarówno klient jak i technik nawiązują połączenie wychodzące z ich lokalizacji do kontrolera RControl zdalny pulpit. Zarówno klient jak i technik łączą się na port https 443 do kontrolera RControl. Kontroler odpowiada za zestawienie połączenia między nimi.

4. Technik podaje wygenerowany na stronie PIN pracownikowi np. telefonicznie. 5. Prosi klienta o wejście na stronę http://334455.pl lub pin.rcontrol.pl i wpisanie tam numeru PIN. Instrukcja na zdalny pulpit. Użytkownik w każdej chwili może przerwać połączenie. Jest to ważne dla ochrony

System RControl zdalny pulpit został zaprojektowany przede wszystkim do świadczenia pomocy zdalnej osobom, które znajdują się gdziekolwiek na świecie i mają dostęp do Internetu. Pozwala to obniżać wydatki firmy.

2. Technik loguje się na stronę konsoli systemu zdalnego desktopu RControl. 3. Generuje unikalny KOD dla klienta

Tags:

Comments are closed.