stetoskop littmann, stetoskop

Wagi medyczne? w PL muszą być legalizowane o klasie dokładności III lub IIII. Osobiście dziwi mnie fakt, iż sprzęt medyczny taki jak lampa badawcza, zabiegowa czy lampa operacyjna nie podlega takim wymogom. Nie ma również pojęcia dokładności osłuchowej stetoskopów. Wydana została co prawda płyta z szmerami serca i płuc ucząca osłuch stetoskopem ale to przyszłość.

Inaczej niż w przypadku innego sprzętu medycznego, oprócz ustaw i dyrektyw podlegają szeregu ustaw i norm dodatkowych. Dlaczego? Producenci wyrobów medycznych sami ustalają wiarygodność swoich wag, natomiast wykazania zgodności wag ściśle określone poprzez klasy dokładności.Tylko właściwie skalibrowana waga lekarska gwarantuje precyzyjne wyniki.

Kiedy trzeba zakupić wagę lekarską a kiedy można stosować wagi medyczne nielegalizowane?
Wagi do określenia wagi pacjenta podlegają dyrektywie 2009/23/WE do monitorowania pacjentów w praktyce lekarskiej muszą być skalibrowane i posiadać klasę dokładności. Obowiązkowe jest zastosowanie wag legalizowanych w przychodniach, szpitalach, klinikach oraz gabinetach lekarskich. Nie ma obowiązku użytkowania wag legalizowanych w przypadku: wag medycznych w aptekach, wag niemowlęcych służących do wypożyczania pacjentom. Inny sprzęt medyczny np: stetoskop, otoskop,oftalmoskop, dermatoskop, ciśnieniomierz lekarski nie podlegają temu obowiązkowi.

Dermatoskop, stetoskop, oftalmoskop, ciśnieniomierz lekarski, termometr bezdotykowy, latarka lekarska nawet młotek neurologiczny lub stroik laryngologiczny. Dystrybutor sprzętu medycznego sprzedając sprzęt medyczny musi dołączyć instrukcję obsługi. Czy potrzebny jest instruktaż użytkowania systemów pomiarowych medycznych?
Wagi medyczne, które są zakwalifikowane do klasy I z funkcją pomiarową nie podlegają temu obowiązku.

Nowe legalizowane wagi medyczne podlegają w Polsce ponownej legalizacji po upływie 3 lat licząc od 1 grudnia roku pierwszej legalizacji. Kolejne legalizacje ważne przez 25 mies. Wszystkie wagi lekarskie muszą być regularnie relegalizowane. Ponowną legalizację wagi może przeprowadzić tylko Rejonowy Urząd Miar. Warto skorzystać z autoryzowanego serwis sprzętu medycznego, które przygotowują wagi do legalizacji -skalibrowanie, wypoziomowanie. Nie ma obowiązku sprawdzania czy stetoskop, otoskop, oftalmoskop czy dermatoskop podaje miarodajne wyniki.

Wszystkie wagi lekarskie legalizowane dopuszczone do obrotu na terenie EU muszą posiadać: Oznaczenie CE5. Oznaczenia cyfrowe w prawym rogu to rok pierwszej legalizacji a w dolnym prawym rogu numer jednostki notyfikowanej: Czarne „M” na zielonym powierzchni – znak zgodności z dyrektywą 90/384/EWG). Na każdym stetoskopie konkretnie na głowicy stetoskopu powinien się znajdować znak CE. stetoskopy littmann kupione nie u Polskiego dystrybutora stetoskopów littmann np w USA nie posiadają oznaczenia -prawnie Nie są sprzętem medycznym.

Tags:

Comments are closed.