Tanie ubezpieczenie społeczne

www.DobraZmiana.co.uk – Optymalizacja ZUS – jak nie płacić dużego ZUSu Płacenie ZUS-u w Wielkiej Brytanii umożliwiają dyrektywy, które zaczęły obwiązywać po wejściu Polski do Unii Europejskich. Ustawy Parlamentu Europejskiego oraz EWG orzekają, że: “Pracownicy najemni i osoby prowadzące działalność na własny rachunek przemieszczające się we Wspólnocie powinni być objęci systemem zabezpieczenia społecznego tylko jednego Państwa Członkowskiego”(Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71)
“Osoba, która normalnie wykonuje prace najemną i pracę na własny rachunek w rożnych Państwach Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną lub jeżeli wykonuje taką pracę w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich, ustawodawstwu określonemu zgodnie z przepisami ust.1.”1. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 883/2004)

www.DobraZmiana.co.uk – Jak legalnie nie płacić ZUS w Polsce – Praca w UK Firma w UK? Alez tak, chce mieć firme w Anglii! Podjecie decyzji o zalozeniu przedsiębiorstwa w Anglii, firmy w Anglii, spólki w Anglii będzie łatwiejsze, gdy będziesz wiedział, ze jako dyrektor i/lub udziałowiec spolki: – nie musisz wnosic zadnego kapitalu do spolki w UK,
– nie musisz opłacać wysokich skladek ZUS w Polsce,
– możesz zatrudnic się we wlasnej spolce uk, wypłacając sobie wynagrodzenie w granicach wysokiej kwoty wolnej od podatku,
– będziesz mogl wypłacić wysoka dywidende nie placac podatku,
– spolka pierwszy podatek zaplaci po 20 miesiacach od jej zalozenia,
– nie musisz przyjeżdżać do Anglii aby założyć spolke,
– Twoja spolka może mieć rachunek bankowy w polskim banku, Jeżeli Twoja działalność polega na prowadzeniu sprzedazy usług niematerialnych, sprzedazy internetowej, konsultingu to Twoja droga do wlasnej spolki w UK jest znacznie uproszczona.

www.DobraZmiana.co.uk – Optymalizacja ZUS – Legalna praca w Polsce i Firma w UK Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Celem przygotowania nowych przepisów było uproszczenie oraz skrócenie obszernych regulacji dotychczasowych rozporządzeń nr 1408/71 oraz nr 574/72, jak również uwzględnienie nowych warunków społeczno-gospodarczych w państwach członkowskich. Unijna koordynacja emerytur i rent nie uległa radykalnej zmianie bowiem nowe rozporządzenia zasadniczo przejmują dotychczasowe rozwiązania prawne.

www.DobraZmiana.co.uk – Jak legalnie nie płacić ZUS w Polsce – Tanie ubezpieczenie społeczne podstawa prawna do 01.05.2010r.:
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14.06.1971r. wraz z nowelizacja z dnia 29.04.1999r., ktora okresla:
„pracownicy najemni i osoby prowadzace dzialalnosc na wlasny rachunek przemieszczajace sie we Wspolnocie powinni byc objeci systemem zabezpieczenia spolecznego tylko jednego Panstwa Czlonkowskiego…”. Jak legalnie nie płacić ZUS w Polsce – jak nie płacić dużego ZUSu Spółka w Wielkiej Brytanii posiada odpowiedzialność spółki akcyjnej [LTD], która jest najbardziej powszechną formą rejestracji prywatnej firmy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [LTD] może być rejestrowana w Anglii i Walii, Szkocji lub Irlandii Północnej. Rejestracji firm w Wielkiej Brytanii odbywa się w Companies House.

www.DobraZmiana.co.uk – Optymalizacja ZUS – Praca w UK W zakresie świadczeń emerytalno-rentowych nowe rozporządzenia nr 883/2004 oraz nr 987/2009, podobnie jak dotychczas obowiązujące rozporządzenia nr 1408/71 i nr 574/72, przewidują, że o świadczenia emerytalno-rentowe można ubiegać się w każdym z państw, w którym osoba podlegała ubezpieczeniom społecznym. Unijna koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego polega na wprowadzeniu takich regulacji prawnych, które eliminują sytuacje niekorzystne dla uprawnień z zakresu zabezpieczenia społecznego osób migrujących w obrębie Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby osoba, która pracowała w różnych państwach członkowskich, czy też przesiedliła się w obrębie Unii z jednego państwa do drugiego, nie była w zakresie tych uprawnień w gorszej sytuacji niż osoba, która całe życie pracowała i mieszkała w jednym państwie członkowskim. Osoba, która migrowała zarobkowo między państwami członkowskimi, może zatem uzyskać emeryturę lub rentę w każdym z tych państw, o ile spełni warunki wymagane w ustawodawstwach tych państw.

Tags:

Comments are closed.