średnie ceny usług budowlanych

Barometr Cen w systemie Wielkiebudowanie.pl został utworzony w celu bieżacej informacji o cenach usług jakie proponują firmy na rynku. Ceny usług budowlanych prezentowanych na portalu są uśredniane na podstawie cenników budowlanych ponad 8000 firm w Polsce. Nasi ankieterzy wykonują telefony do firm zarówno z systemu Wielkiebudowanie.pl jak i firm zewnętrznych w sposób anonimowy podając się za inwestora. Dzięki temu znamy faktyczne ceny usług jakie podają firmy.

W naszej praktyce spotykamy się ze znaczną różnicą cen tych samych usług budowlanych w zależności od regionu kraju. W rejonach o większym stopniu inwestycji budowlanych ceny mogą znacznie różnić się od tych które proponuują firmy w rejonach słabych ośrodków budowlanych. Nie znaczy to jednak, że cenniki tych firm śa zawsze niższe. Migracja firm do rejonów o wyższym stopniu inwestycji często powoduje podnoszenie cen usług budowlanych.

W systemie Wielkiebudowanie.pl średnie ceny usług podzielone są na trzy strefy: wnętrza, budownictwo i teren. Taki podział ułatwia odbiorcom znalezienie odpowiedniej ceny w zależności od wykonywanych prac budowlanych. Dodatkowo wszystkie ceny podawane są na mapach Polski dzięki temu możemy zorientować sie jak cena usługi kszatłtuje się w danym regionie Polski. Dlatego cennik budowlany na portalu jest bardziej rzetelny dla danego regionu od ogólnych cen usług panujacych w Polsce.

Znajomość aktualnych cen usług budowlanych staje się koniecznością nie tylko dla firm budowlanych, ale także dla inwestorów. W Polsce ceny robót budowlanych są ruchome i zależą od popytu na daną usługę. Dlatego w sezonie ceny usług są znacznie wyższe niż w okresie np. zimowym. Na rynku prywatnym firmy kształtują swoje ceny usług wykorzystując koniunkturę na rynku jeżeli jej nie ma wówczas ceny są zbliżone do kosztów prowadzenia działalnosci. Jeżeli koniunktura się pojawia to w zależności od jej wysokości wzrasta marża którą firmy pobierają za swoje usługi.

Na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie wzrasta rozpiętość między cenami usług budowlanych w okresie zimowym, a szczytem sezonu. Mniejsza liczba inwestorów prywatnych zimą i zmniejszająca się liczba inwestycji publicznych powoduje, że w tym okresie ceny usług są znacznie niższe niż w okresie czerwiec-sierpień. Dlatego tym bardziej warto inwestorom obserowować ceny robót budowlanych żeby wybrać najbardziej stosowny moment.

Tags:

Comments are closed.