Adwokat Lublin

Wg Adwokat Lublin – Prawo karne to dziedzina prawa zajmująca się kwestiami odpowiedzialności karnej. Zwiera czyny będące przestępstwami oraz kary stosowane wobec osób ich nie przestrzegających oraz metody ich przestrzegania w związku z naruszeniem prawa karnego. Reguluje także możliwości postępowania organów państwowych w procesie karnym. Prawo karne zajmuje się przestępstwami

Wg Adwokat Lublin – Prawo handlowe i gospodarcze to dział prawa, w obrębie zainteresowań której znajduje się każdy podmiot gospodarczy od momentu powstania do chwili zakończenia działalności. Prawo gospodarcze obejmuje funkcjonowanie osób prawnych nieposiadających osobowości prawnej. Prawo handlowe uwzględnia m.in. obsługę fundacji, sporządzanie statutów osób prawnych.

Wg Adwokat Lublin – Prawo cywilne jest to dziedzina która obejmuje stosunki majątkowe. prawo cywilne to zbiór regulujący tzw. prawo zobowiązań, czyli prawo umowy pomiędzy stronami. Obejmuje ono umowy m.in. o sprzedaży a także umowy o prawo nieruchomości oraz wszelkiego rodzaju sprawy z zakresu działów spadku. W zakres prawa cywilnego wchodzą również tzw. dobra osobiste jak godność. W ramach prawa cywilnego Kancelaria Lublin świadczy usługi tj. reprezentowanie stron w postępowaniu procesowym z zakresu prawa pracy oraz sporządzania pozwów, a także sporządzania umów cywilno-prawnych takich jak umowy o dzieło. Pomocy prawnej w sprawach spadkowych zachowek. Pomocy prawnej z zakresu nieruchomości sporządzanie umów najmu.

Wg Adwokat Lublin – Prawo administracyjne to dość obszerny dział prawa obejmujący uwarunkowania dotyczące wielu elementów życia. Reguluje on wpływy pomiędzy instytucjami o charakterze administracyjnym i podmiotami społecznymi. Prawo to określa również funkcjonowanie instytucji państwowych. Określa prawa oraz metody postępowania organów administracji. Zakres spraw prawa administracyjnego to m.in. obronność kraju.

Wg Adwokat Lublin – Prawo cywilne to element prawa rodzinnego regulujący zagadnienia związane z ustrojem majątkowym. Jego przedmiotem jest podział stosunków majątkowych oraz niemajątkowych w małżeństwie tj. aktu opieki. Regułą tej gałęzi prawa jest zasada trwałości małżeństwa.

Tags:

Comments are closed.