Wieś Stare Bielice wzorzec rozwoju

Miejscowość graniczy od wschodu z Koszalinem, od południa z Nowymi Bielicami, od północy z Gniazdowem i od zachodu z Tatowem.Stare Bielice zajmują obszar 1023 hektarów w bezpośrednim sąsiedztwie Koszalina.Jest to wieś o charakterze podmiejskim. W ostatnich latach obserwuje się tu dynamiczny wzrost pod względem usług, handlu, rzemiosła oraz budownictwa jednorodzinnego.Gmina leży na Równinie Białogardzkiej w dorzeczu rzek: Radwi i Czerwonej.
Ma wiele pomników przyrody, do których należą: aleja dębów szypułkowych i dąb szypułkowy na polanie w okolicach miejscowości Parsowo mający 700 cm w obwodzie i 23 metry wysokości.
W gminie znajduje się południowa część rezerwatu “Wierzchomińskie Bagno” oraz rezerwat ornitologiczny “Parnowo”.

Starcie przeszła do historii jako bitwa pod Tatowem, a którą wygrał Koszalin.1761 r – bitwa pod Bielicami. W tymże roku doszło do oblężenia Kołobrzegu przez wojska rosyjskie (wojna siedmioletnia), W okolicach Bielic doszło do starcia między oddziałem pruskim generała husarii Wernera a oddziałem rosyjskim pod dowództwem generała Tottlebena

Zawieszony na wieży dzwon, pierwotnie odlany w 1569 roku, został na nowo odlany w Szczecinie w 1905 roku.W 1446 roku Koszalin stoczył bitwę lądową z Kołobrzegiem o panowanie w środkowej części wybrzeża pomorskiego

Obecny przybytek Boży, pod wezwaniem Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, został wzniesiony w 1894 roku, jako neogotycki, murowany z cegły.Pierwszym proboszczem kościoła parafialnego w Starych Bielicach był Heinrich Klocke.

Wieś została założona w XI wieku, niedługo po powstaniu Koszalina, w celu wzmocnienia pozycji Koszalina na Pomorzu Środkowym.W ciągu XVI stulecia została zawiązana w miejscowości gmina luterańska przy kościele w Starych Bielicach.

Starcie musiało być dość poważne, gdyż na odsiecz rosyjskim oddziałom przybył na czele 24 000 żołnierzy rosyjski feldmarszałek Romancow. Po ustąpieniu wojsk pruskich Rosjanie rozbili na pewien czas obóz, a następnie powrócili do oblężenia Kołobrzegu. Zimą 1761/62 armia rosyjska powróciła pod Bielice, gdzie urządziła sobie jezioro zimowy.

Tags:

Comments are closed.