Jąkanie

Patrząc przez pryzmat płci zauważono, że jąkanie częściej występuje u mężczyzn. Na początku proporcja występowania jąkania u chłopców i dziewcząt jest jednakowa. Podczas patogenezy występowanie przemieszcza się na niekorzyść chłopców (w przybliżeniu 3 razy więcej niż dziewcząt), około 80% dojrzałych osób jąkających się to mężczyźni. Pomysł, że różnice te powodują różne sposoby wychowania chłopców i dziewcząt, nie potwierdziła się.

Podczas rozwoju jąkania łagodne powtórzenia i przedłużenia wyrazów są zamieniane próbami wypowiedzenia zdań, którym towarzyszy zmaganie. Pojawia się zakłopotanie i unikanie słów, sytuacji oraz określonych osób. Rozpoczęcie mowy staje się bardziej emocjonalne, co dodatkowo komplikuje problem.

Pozbyć się jąkania można za pomocą różnych metod. Trudno jest wskazać na tę, która jest najlepsza, gdyż każdy jąkający sam decyduje o skutecznym przyswojeniu jej, a następnie systematycznym stosowaniu w praktyce. Mm zdaniem, każda metoda jest dobra, gdy jest skuteczna dla jąkającego.

Bada się, czy funkcjonują powiązania pomiędzy jąkaniem i działaniem układu wegetatywnego, gruczołów dokrewnych, jąder podkorowych. Próbuje się łączyć jąkanie z leworęcznością. Przeprowadza się różne próby w celu poznania prawidłowości występowania tego zaburzenia, w zależności od wieku, płci itd. Uzasadniony jest związek jąkania z psychiką, emocją.

W korekcji jąkania bardziej zalecane są zajęcia grupowe niż indywidualne, gdyż pacjent czuje się liej w grupie złożonej z osób mających podobne problemy z mową. Uczestnicy zajęć nie krępują się siebie, okazują sobie pomoc i życzliwość, nawiązują przyjaźń; ćwiczymy w ten sposób cechy towarzyskie, społeczne.

Jąkanie nie jest tylko prostym symptomem – niepłynnością. Uznajemy je za syndrom złożony, dynamiczny i bardzo zmienny. W żadnym razie nie można go redukować wyłącznie do dysfluencji mowy, jest on punktem przecięcia bardzo różnorodnych i wzajemnie na siebie oddziałujących symptomów. Jąkanie to zaburzeniem komunikacji które jest znane od starożytności.

Tags:

Comments are closed.