Odnawialne źródła energii

Jest wiele sposobów na wytwarzanie energii. Każda posiada swoje wady i zalety. Najbardziej powszechne jest użycie węgla, jednak widocznie zwiększa to emisje niebezpiecznych gazów do atmosfery. Istnieje także możliwość wykorzystywania uranu, lecz po awarii reaktora w Czarnobylu, wiele osób sprzeciwia się budowie nowych elektrowni atomowych. Najbezpieczniejsze dla środowiska jest wykorzystywanie słońca, wody lub wiatru do tworzenia energii elektrycznej.

Bardzo istotne jest, aby ludzkość znalazła sposób, by korzystając z sił natury stworzyć na tyle dużo energii, by wystarczyło na zasilanie całych miast. Obecnie głównym sposobem na wytwarzanie prądu jest wykorzystywanie szybko wyczerpujących się źródeł energii jak węgiel czy ropa naftowa. Odnawialne źródła energii posiadają mnóstwo zalet jednak najważniejszy jest fakt, że w momencie, gdy wszelkie teraźniejsze źródła się skończą, to wciąż będzie można wytwarzać energię.

Obecnie ludzie nie wyobrażają sobie życia bez prądu, ponieważ wszystko jest nim napędzane. Od dawna ludzkość wykorzystuje siły natury, by wytwarzać energię. Wiele krajów znów chce wykorzystać siłę wody oraz wiatru, które zasilając wiatraki, zaczną wytwarzać, tak ważny dla nas prąd. W Polsce najwięcej występuje elektrowni wykorzystujący węgiel, by była wytwarzana energia elektryczna. Jest to metoda bardzo zanieczyszczająca środowisko, ale również nietrwała, ponieważ zasoby węgla powoli się kończą.

W Polsce podstawowym źródłem energii jest węgiel kamienny. Według badania z 2011 roku elektrownie nim zasilane wytwarzają 56% całej energii w kraju, dla porównania w Stanach Zjednoczonych 44,5% energii. Wytwarzanie energii z węgla powoduje olbrzymią ilość wydzielania niebezpiecznych gazów do środowiska. Najbardziej przyjaznymi dla przyrody elektrowniami są takie, które korzystają z siły natury do wytwarzania energii, jak na przykład słońce, wiatr czy wodę.

Możliwe jest zdobywanie energii ze spalania biomasy, które nie wydziela tak dużo dwutlenku węgla, co spalanie węgla, lecz może spowodować wydzielanie się niekorzystnych substancji przy spalaniu białek oraz tłuszczów. Biomasa, która ma odzwierciedlenie w świecie zwierząt, to drewno, odchody zwierząt, oleje roślinne i tłuszcze zwierzęce czy słomę można spalić, z czego pozyska się energię. Mówiąc najogólniej, jest to wykorzystywanie odpadków do produkcji energii.

Tags:

Comments are closed.