Agroturystyka najlepszą metodą spędzania wolnego czasu

Najrzadsze i najlepsze rodzaje roślin naczyniowych występujące w dolinie Rospudy to miodokwiat krzyżowy Herminium monorchis, posiadający tu jedyne stanowisko w Polsce.
Na terenie tym przewidywane jest utworzenie pomnika przyrody. Wchodziłby on także w skład planowanego Augustowsko – Druskiennickiego Transgranicznego Obszaru Chronionego .

W składzie roślin południowej części doliny Rospudy wyróżnić należy kilka stref . agroturystyka świętokrzyskie Obok koryta, w głównym nurcie rzeki kwitnie roślinność wodna.

Wiejskie wczasy, zwana inaczej turystyką wiejską, staje się coraz bardziej popularną formą wypoczynku wśród turystów krajowych i zagranicznych. Oferowanie związanych z nią usług prowadzi do powiększenia liczby miejsc pracy na wsi i pozyskania dodatkowych dochodów przez mieszkańców wsi.

Bory mieszane i sosnowo-świerkowe lasy nowe, rosnące na wyniesieniach wokoło doliny i miejscami na mineralnych “wyspach” w jej obrębie, Solina
należą do związku Dicrano-Pinion. Część z nich, o zachowanym świetlistym charakterze.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.