pianka natryskowa Szczecin

Pianka natryskowa zachodniopomorskie powinna być nanoszona wyłącznie w strefach, w których zapewniono odpowiednią wentylację. Palenie w czasie nanoszenia produktu jest zabronione! Zabezpieczyć strefę prac i produkt przed dostępem dzieci. Przed rozpoczęciem nanoszenia pianki zabezpieczyć powierzchnie przylegające do obrabianych spoin. Nieutwardzoną piankę można usuwać bezpośrednio po naniesieniu produktu za pomocą czyścika illbruck PUR Cleaner lub acetonu.

Pianka natryskowa to produkt, który należy dozować w umiarkowanej ilości, unikając całkowitego wypełniania spoin i otworów, ponieważ produkt zwiększa dodatkowo objętość na etapie sieciowania. W przypadku nanoszenia pianki bez nawilżenia powierzchni, efekt rozszerzalności jest utrzymany na poziomie minimalnym. Spoiny o wymiarach przekraczających 8 x 2 cm należy wypełniać warstwowo, zwilżając każdą warstwę przed naniesieniem kolejnej warstwy.

Pianka natryskowa Szczecin została opracowana według specjalnej receptury, a jej wydajność pozwala na ograniczenie nakładów pracy i kosztu materiałów. Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa z bezfreonowym środkiem nośnym, która nie zawiera wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC) oraz wodorofluorowęglowodorów (HFC) i sieciuje w systemie neutralnym, tj. pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Pianka nie jest odporna na oddziaływanie promieniowania UV.

Powierzchnie powinny być zdolne do przyjmowania znacznych obciążeń i wolne od zanieczyszczeń, pyłu i szronu. W koniecznych przypadkach zwilżyć powierzchnie przylegania przed naniesieniem pianki. Przymocować pistolet, a następnie silnie wstrząsnąć pojemnikiem przynajmniej dwudziestokrotnie. Na etapie nanoszenia produktu, pojemnik należy zawsze ustawiać dnem skierowanym w górę. Ilość wypływającej pianki jest regulowana za pomocą spustu oraz pokrętła regulacji przepływu znajdującego się w tylnej części urządzenia.

Pianka utwardzona usuwana jest wyłącznie metodami mechanicznymi. Ze względów bezpieczeństwa przewożone w pojazdach pojemniki z pianką należy przechowywać w bagażniku lub strefach przeznaczonych do transportu materiałów. Zabrania się przewożenia pojemników w kabinie kierowcy, również na tylnym siedzeniu pojazdu. Pojemniki należy przechowywać w pozycji pionowej.

Tags:

Comments are closed.