Wartość spółki – wycena spółki

Młody krajowy rynek giełdowy akcji oraz narastające zainteresowanie lokowaniem wolnych środków pieniężnych na publicznym rynku kapitałowym stwarzają silne zapotrzebowanie na wiedzę w temacie: wycena spółki. Wśród wielu metod wyceny jednymi z najważniejszych są metody dochodowe, metody porównawcze, metody transakcyjne. Poza tymi metodami wyceny firm jest sporo innych, choć nie są tak popularne. Jedną z najbardziej skomplikowanych metod jest wycena spółki opcją – mało znana, choć wykorzystywana w pewnych sytuacjach. Przedstawimy stosowane w praktyce giełdowej podstawowe metody wyceny spółek (wyceny przedsiębiorstw, wyceny firm, wyceny akcji).

W obszarze modeli dochodowych wyceny przedsiębiorstwa wyróżnia się przede wszystkim trzy zasadnicze podgrupy – modele: podzielonych dywidend DDM, podzielonychy przepływów pieniężnych DCF oraz zdyskontowanych wyników ekonomicznych EVA. Ważen są również zależności teoretycznne pomiędzy wycenami otrzymywanymi przy wykorzystaniu różnych metod dochodowych choć jest to obszar na oddzielny artykuł, ponieważ wycena spółki to szeroki temat.

Metody transakcyjne to z grubsza rzecz ujmując porównywanie zysków przedsiębiorstwa, którego wycena spółki jest tworzona z zyskami spółek, które były ostatnio sprzedane po danej wartości. Mnożniki zysków powinny być tożsame dla wycenianej spółki.

Sposoby porównawcze są zbliżone do transakcyjnych. Wycena wartości firmy polega na wyznaczeniu parametrów cenych, dla spółek podobnych, o podobnych zyskach i notowanych na giełdzie czyli tzw. spółkach “publicznych”. Frima wyceniana musi mieć takie same wskaźniki cenowe jak grupa porównawcza. Wycena spółki polega na przemnożeniu parametrów cenowych grupy oraz zysków ocenaniej spółki.

Warto samodzielnie zrobić krótki przegląd metod wyceny spłółek: DDM, DCF i EVA. Ale to nie wystarczy, by przeprowadzać wycenę. Trzeba jeszcze umieć prognozować wyniki przyszłe spółki, zgłębić metody szacowania pozostałych wsadowych wyceny i potrafić wyprowadzić powiązania między metodami.

Tags:

Comments are closed.