Dystrybucja wyrobów hutniczych w Polsce

Chcielibyśmy, by gospodarka notowała podobny tręd, jak w 2010 roku. Oczekiwalibyśmy, by inwestycje infrastrukturalne rozwijały się również w przyszłym roku jak i kolejnych. Ważne jest, by rząd zapewnił finansowanie inwestycji.
Trzeba myśleć o długofalowym rozwoju gospodarki. Jeśli gospodarka będzie silna, to konsumpcja stali będzie rosła. Stal (węglowa, kwasoodporna, żaroodporna, duplex) pozostaje materiałem niezastąpionym w wielu projektach z zakresu infrastruktury, budownictwa, energetyki czy kolei.

Finalna prognoza na 2013 r. przewiduje kontynuację zakupów stali na skromnym poziomie, nie obserwuje się symptomów zwiększania stanów magazynowych u użytkowników końcowych. Należy liczyć się ze spadkiem importu. Spodziewamy się trendów stabilizujących rynek, niemniej faktyczna konsumpcja stali musi osłabnąć.

W 2013 r. rynek stali (również stale nierdzewne) w Unii Europejskiej będzie rosnąć wolniej niż w 2011 r. – prognozują eksperci, wskazując na niepewność związaną z kryzysem i osłabieniem gospodarki. Dla Polski optymistyczne prognozy zakładają wzrost zużycia stali nawet o 9,5 proc. Z ostrożnym optymizmem można powiedzieć, że wyroby długie: rury bez szwu, hollow bar (tuleje), w tym również stale nierdzewne powinny zachować stabilny poziom sprzedaży.

Eksperci przyznają, że Polska należy do wyjątków na tle krajów UE, w których prognozowany wzrost rynku stali jest na niskim poziomie, z możliwością dalszych korekt w dół. Najwięksi konsumenci stali – budownictwo, motoryzacja i przemysł maszynowy – notują wolniejszy wzrost niż na początku roku, choć ich sytuacja pozostaje zrównoważona, daje rokuje także dla stabilności rynku stali w 2013 r. Branża chemiczna, konsumująca m.in. rury bezszwowe, rury do wymienników, rury żaroodporne, czy rurki kwasoodporne może się tutaj okazać jednym z motorów napędzających inwestycje. Blachy, rury wymiennikowe oraz pręty w specjalnych gatunkach powinny cieszyć się znacznym zainteresowaniem.

Według prognoz, w dobiegającym końca roku konsumpcja wyrobów stalowych w UE wyniesie ok. 155 mln ton, co daje wzrost o 7 proc. W nadchodzącym roku – Przewidywania mówią o 2,5-procentowym wzroście – może to być ok. 158,9 mln ton. Nadal daleko do rekordowego poziomu 184 mln ton, osiągniętego w 2007 r. – obecne zużycie jest mniejsze o ok. 16 proc. wobec tamtego wyniku. W przewidywaniach zostały uwzględnione również materiały kwasoodporne, oraz nierdzewne, żaroodporne, kotłowe, duplex oraz super duplex

Tags:

Comments are closed.