Chemia i fizyka- czym są?

Praca dyplomowa to praca pisana przez studenta, słuchacza, ucznia lub doktoranta, będąca jednym z wymagań do zakończenia danej szkoły a także uzyskania odpowiedniego tytułu lub stopnia naukowego. Przykładami takich prac mogą być praca magisterska, licencjacka czy inżynierska. Liczy ona kilkadziesiąt do kilkuset stron, podzielona jest na rozdziały oraz podrozdziały. Porusza dane zagadnienie, będące równocześnie tematem pracy.

Praca magisterska jest pracą dyplomową , którą studenci piszą pod koniec studiów II stopnia, jeśli oczywiście wcześniej skończyli studia I stopnia, albo magisterskich. Jeżeli student obroni swoją pracę magisterską, będzie mógł używać tytułu magistra. Ale i od tej zasady są wyjątki, a mianowicie studenci weterynarii albo kierunków lekarskich i dentystycznych nie muszą tworzyć tych prac.

Korepetycje są bonusowymi płatnymi i dobrowolnymi zajęciami, mającymi za zadanie powtórzenie lub wytłumaczenie materiału szkolnego albo odrobienie zdań domowej zadanej w szkole. Przykładami mogą być korepetycje z chemii lub pomoc w pisaniu np. prac domowych. Osoba, która daje korepetycji, często nauczyciel lub starszy uczeń, zwana jest korepetytorem. Korepetycje często dawane są, z przedmiotów sprawiających trudność, lub potrzebnych przed jakimś egzaminem np. maturą.

Praca inżynierska jest pracą dyplomową pisaną na koniec studiów pierwszego stopnia inżynierskich przez studentów tych studiów. Pozwala ona tym ludziom na posługiwanie się tytułem inżyniera. Człowiek mający ten tytuł jest profesjonalistą, który zajmuje się wykorzystaniem lub tworzeniem zdobytej wiedzy inżynierskiej. W Polsce ten tytuł często można zdobyć na politechnikach czyli studiach ukierunkowanych na edukację techniczne.

Praca licencjacka jest pracą dyplomową pisaną przez studentów po ukończeniu pierwszego stopnia studiów licencjackich. Ta obrona pozwala na posługiwanie się tytułem licencjata. Tytuł ten znaczy nic innego jak: wykształcenie wyższe zawodowe. Prace licencjackie często są dla studentów zaczątkiem ich przyszłej trudnej pracy – magisterki. Są też osoby, które po uzyskaniu tytułu licencjata, zakańczają swoją naukę.

Tags:

Comments are closed.