Przechowalnictwo, przetwarzanie ziarna

Poniżej chcę pokazać Państwu poszczególne etapy obróbki materiału siewnego. Temat ten jest doskonale znany firmom zajmującym się tym zadaniem. Zboże trafiające z pola, przeznaczony do dalszej obróbki jako materiał siewny musi być właściwie wyselekcjonowany tak, żeby mógł zachować wymagane przez prawo i klienta właściwości oraz dużą siłę kiełkowania.

Pierwszą maszyną, która bierze udział w preparacji materiału siewnego jest czyszczalnia dokładnego czyszczenia. Zadaniem jej jest oczyszczenie zanieczyszczeń i pyłu oraz segregacja nasion w stosunku do szerokości. Wysoka sprawność działania systemu sit jest zagwarantowana dopasowaną częstotliwością wstrząsania i uzupełniona wydajnym, regulowanym systemem ssania wstępnego i końcowego.

Ważnym elementem linii są przenośniki, także bardzo ważne w procesie obrabiania materiału. Najważniejszym urządzeniem transportującym jest transporter końcowy tzn. ostatni odbierający nasiona przeznaczone do oceny. Powinien on być najwyższej jakości i nie powodować ŻADNYCH uszkodzeń mechanicznych. Inne urządzenia transportujące to m.in. redlery, przenośniki taśmowe, kubełkowe i ślimakowe.

Czyszczalnia wstępna typu Delta została zaprojektowana do czyszczenia wstępnego wszystkich gatunków zbóż, kukurydzy, traw i rzepaku. W tych zaawansowanych\rozbudowanych czyszczalniach, skuteczność czyszczenia jest uzyskiwana na skutek połączenia systemu sit z bardzo wydajnym systemem aspiracji. 1m² sit skalpujących oddziela największe zanieczyszczenia, następnie dwa rzędy sit wstępnych rozdzielają materiał ponadwymiarowy i dwa rzędy sit czyszczących odłączają materiał i piasek.

Separatory grawitacyjne Cimbria HEID pozwalają na podział materiału różniącego się ciężarem właściwym oraz na oddzielenie domieszek o kształcie zbliżonym do produktu. Różnica wagi zboża jest wychwytywana przez pneumatyczno-mechaniczne operacje, co następuje przez integrację ruchu powierzchni stołu, z równomiernie rozprowadzonym oddolnym nadmuchem powietrza.

Tags:

Comments are closed.