Wykrywanie podsłuchu w samochodzie.

Podstawowym urządzeniem pomiarowym jest Korelator Akustyczny OSCOR-5000. Urządzenie to jest produkowane w Stany Zjednoczone przez firmę REI. Urządzenie to pozwala na realizację bardzo zaawansowanych procedur stosowanych do wykrywania podsłuchu. Podstawową procedurą jest korelacja akustyczna nośnej zaklasyfikowanej jako zła. czynności. Euro-Soft posługuje się sprzętem będącym aktualnie na wyposażeniu służb wywiady wielu państw na całym świecie.

W momencie przechwycenia nośnej na zbyt wysokim poziomie ghOSC generuje sygnał akustyczny i sprawdza co się dzieje ze zboczem przechwyconej nośnej. Jeżeli dochodzi do modulacji zbocze oznacza to że mikrofon szukanego nadajnika podsłuchowego znajduje się w tej samej przestrzeni akustycznej co wykrywacz podsłuchu OSC.Podstawowym urządzeniem pomiarowym jest Korelator Akustyczny OSCOR-5000. Urządzenie to jest produkowane w USA przez firmę REI.

W tym przypadku uruchomiona może być procedura triangulacji źródła. Procedurę tą robimy z użyciem specjalnego mikrofony z lustrzanym ekranem. Wynikiem tej procedury są koordynaty przestrzenneposzukiwanego źródła sygnału. Urządzenie to pozwala na realizację bardzo zaawansowanych procedur stosowanych do wykrywania podsłuchu. Podstawową procedurą je st korelacja akustyczna nośnej zaklasyfikowanej jako niebezpieczna.

Często stosowaną metodą wykrywania podsłuchu jest “Analiza Tła”. Procedura ta polega na wykonywaniu szeregu pomiarów w otoczeniu punktu “zero” a następnie porównywaniu wyników pomiarów. Wnioski wyciągnięte z analizy zebranego materiału dają ostateczną odpowiedz o poziomie istniejącego zagrożenia badanej strefy “zero”.W momencie przechwycenia nośnej na zbyt wysokim poziomie Oskor generuje sygnał akustyczny.

Wykonujemy Audyty Bezpieczeństwa.W skład audytu wchodzą czynności związane z wykrywaniem podsłuchu. Czynności te wykonujemy sprzętem najnowszej generacji. Nasi pracownicy posiadają Certyfikat1 Bezpieczeństwa Osobowego wystawiony zgodnie z wymogami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW1).

Tags:

Comments are closed.