Angielski dla dzieci w Grodzisku

Kursy w English Wonderland dostosowane są do umiejętności i poziomu rozwojowego uczniów.
Na zajęciach uczymy z podręczników opartych na nowej podstawie programowej po to, by materiał językowy nie wykraczał poza możliwości poznawcze i intelektualne uczniów.
Zgodnie z zaleceniami MEN, w najmłodszych grupach biegłość czytania i pisania w języku obcym wprowadzane są stopniowo poprzez czytanie globalne i pisanie po śladzie. Angielski dla dzieci grodzisk mazowiecki

Do wszystkich materiałów edukacyjnych dodawane są płyty CD z piosenkami i czytankami lub multimedialne płyty CD-ROM. Dążymy do tego, by dzieci wykształciły w sobie nawyk systematycznej pracy i utrwalania poznanego materiału. Dlatego też słuchanie lub przerabianie płyt w domu jest stałym elementem nauki w naszej szkole.
Wyznajemy zasadę LEARNING ENGLISH IS FUN i mamy nadzieję, że po uczestnictwie w naszym kursie, uczniowie przyznają nam rację. Szkoła językowa dla dzieci grodzisk mazowiecki

Interesujące i zróżnicowane materiały edukacyjne stymulujące rozwój wszystkich sprawności językowych. Językowe projekty muzyczne, sceniczne i plastyczne zapewniające możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce. Autorski system motywacyjny – odznaki Junior English Expert. Nowoczesne metody nauczania w połączeniu z tradycyjnym podejściem do nauki. Angielski dla dzieci grodzisk mazowiecki
English Wonderland

Wewnętrzne i zewnętrzne egzaminy sprawdzające postępy w nauce i motywujące uczniów do regularnej dzieci to wielka pasja.Ścisła i stała współpraca z rodzicami umożliwiająca monitorowanie postępów dzieci i wspieranie ich w procesie nauki. Dogodny system płatności i zniżki rodzinne. Szkoła językowa dla dzieci grodzisk mazowiecki
Angielski dla dzieci Grodzisk Mazowiecki

Dwa razy w semestrze, Rodzice otrzymują raporty osiągnięć swoich dzieci, w których umieszczamy wyniki ich nauki, opisujemy zachowanie i aktywność na zajęciach oraz wyszczególniamy słabe i mocne strony ucznia. Dzięki raportom, Rodzice mogą na bieżąco monitorować wyniki dzieci oraz motywować je do systematycznej pracy.
Lektorzy są w stałym kontakcie mailowym i telefonicznym z Rodzicami uczniów. Angielski dla dzieci grodzisk mazowiecki

Tags:

Comments are closed.