Pozorne wykonywanie pracy i pozorna umowa o pracę od A do Z

Obecnie obowiązek pracy nie jest rygorem, pracuje każdy, kto chce działać i mieć pieniądze na indywidualne potrzeby oraz utrzymanie i nikogo to nie dziwi. Aczkolwiek w czasach stosunkowo dużego bezrobocia, fakt posiadania etatu, jest towarem niebagatelnej wartości. Legalne posiadanie pracy, wiąże się z obowiązkiem zawarcia umowy, której gatunków wydziela się bardzo dużo: umowa na okres próbny, na czas dokonania umówionej pracy, na termin okonkretny, na zastępstwo, na czas nieokreślony, a także pozorna umowa o pracę. Ostatnia z wymienionych umów, nie jest wcale marginalnym zjawiskiem. Pozorna umowa o pracę, zazwyczaj zakłada stworzone pozornego etatu dla osoby, której mimo niewykonywania obowiązku pracy, przysługują wszystkie przywileje i świadczenia ze strony ZUS. Umowa taka zawierana jest zgodnie z formalnymi wytycznymi, ale w rzeczywistości nie jest i nie będzie w ogóle wykonywana. zatrudniony nie przychodzi do pracy, nie wykonuje pracy i najczęściej nie otzrymuje wynagrodzenia. Pomimo tego na jej rzecz odprowadzane są wszystkie obowiązujące w Polsce opłaty. Statystyki pokazują, że pozorna umowa o pracę, zazwyczaj wykorzystywana jest w momencie tworzenia nieprawdziwego zatrudnienia dla kobiet w ciąży, którym w tych warunkach, należy się przywilej korzystania ze świadczeń chorobowych i macierzyńskich. W tym przypadku ZUS zawsze ma najwięcej zastrzeżeń i najczęściej te sytuacje sprawdza. W przypadku, gdy w toku procedury, zostaje orzeczone, iż zawiązana została pozorna umowa o pracę, to może to skutkować wydaniem przez ZUS orzeczenia o nieważności umowy, a fikcyjnemu zatrudnionemu nie należą się świadczenia przewidziane w przepisach o ubezpieczeniach. W świetle prawa pozorna umowa o pracę w celu osiągnięcia określonych korzyści jest absolutnie nieważna i uważana jako sprzeczna z normami współżycia obywatelskiego.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.