Wypełniacze kredowe a koszty produkcji

Wypełniacze kredowe mają dzisiaj zastosowanie w wielu dziedzinach przetwórstwa tworzyw sztucznych. Produkcja opakowań foliowych, toreb reklamowych, worków na śmieci, folii ogrodniczej, folii budowlanej w dniu dzisiejszym w większości odbywa się z użyciem wypełniaczy kredowych. Produkcja włókien polipropylenowych, folii ogrodowych, rur kanalizacyjnych nie jest już możliwe bez zastosowania kredy.

Zastosowanie środków skracających cyklprodukcyjny ma bezpośredni wpływ na redukcję kosztów produkcji. Redukcja czasu cyklu odbywa się przy użyciu specjalistycznego dodatku, gdzie wykorzystuje się mikrokomórkowe gazowanie. Komórki mikrogazowe działają w ukłdzie plastyfikacyjnym jak poduszki powietrzne poprawiając przetwórstwo. Najważniejszą zaletą przy zastosowaniu tego środka jest brak wpływu na własnosci wyrobu końcowego

W obecnej sytuacji na rynku surowców w branży tworzyw sztucznych, poszukiwanie sposobów redukcji kosztów produkcji jest bardzo ważne. Stosowanie tanich regranulatów i przemiałów, ze względu na niejednorodność parametrów przetwórstwa, może być powodem nawet wzrostu kosztów produkcji. Jednym z nowatorskich sposobów jest stosowanie środków do przyspieszania cyklu. Innym sposobem jest stosowanie wypełniaczy kredowych i talkowych

CaCO3 jest kopaliną, której cena nie jest uzależniona od cen rynkowych ropy. Druga ważna walor to ekologiczność. Wydobycie i przygotowanie kredy jest w porównaniu do tworzyw produkcją mało energochłonną. Również produkcja wypełniaczy kredowych nie jest powodem tak dużej emisji dwutlenku węgla jak w przypadku produkcji tworzyw. Te wszystkie zalety powodują, że stosowanie wypełniaczy kredowychjest pro ekologiczne.

W produkcji folii zastosowanie wypełniacza mineralnego poprawia parametry wytrzymałości na rozdarcie, przebicie. Te poprawione parametry pozwalają na zmniejszenie grubości folii. W rezultacie przy niższym zużyciu drogiego surowca mamy produkt o poprawionych parametrach. Użycie wypełnienia mineralnego poprawia również zgrzewalność foli.

Dozowanie dodatków powinno być dokładne, gdyż dokładność dozowania ma wpływ na stabiność procesu produkcji. Najlepsze wyniki uzyskuje się dozując dodatki przy zastosowaniu dozowników. Możemy zastosować dozowniki grawimetryczne lub objętościowe. Wypełniacze dozuje się najczęściej na poziomie 5%-40%

Tags:

Comments are closed.