Aktualności

RPWiK historia
RPWiK Wydarzenia
RPWiK Komunikaty
RPWIK Obiekty

Przedsiębiorstwo wykonuje usługi w zakresie:
wykonawstwo przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, czyszczenia kanalizacji odpływowej, wywozu nieczystości płynnych
lokalizacji uszkodzeń sieci wodociągowej, badań laboratoryjnych wody i ścieków, usług sprzętowych, doradztwa technicznego
badań diagnostycznych, inwestorstwa zastępczego

Atestowany piasek W wyniku wyposażenia w 2007 roku Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie w nowoczesne urządzenie tj. płuczko-separator piasku, dopływający do oczyszczalni piach z ulic miasta, jest odseparowywany od ścieków i płukany z olejów, tłuszczy i niebezpiecznych substancji pochodzenia organicznego. Do momentu zastosowania urządzenia stanowił on odpad, a po takim przygotowaniu Przedsiębiorstwo uzyskało certyfikat bezpieczeństwa potwierdzony Atestem Państwowego Zakładu Higieny i zamiast trafiać na składowisko odpadów może zostać wtórnie wykorzystany, np. do zasypywania wykopów, plantowania terenu itp. Oczyszczalnia w Chrzanowie była pierwszym w Polsce obiektem, który uzyskał atest PZH na piach z systemu kanalizacji.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Chrzanowie
Jest największym eksploatowanym przez Przedsiębiorstwo obiektem, który posiada przepustowość 35000 m3 / d. Funkcjonuje od roku 1986, natomiast w latach 1998 – 2001 została zmodernizowana, tj. wyposażona w bezpieczniejsze i efektywniejsze urządzenia.
Do oczyszczalni dopływają ścieki socjalno – bytowe oraz przemysłowe z Chrzanowa, Trzebini, a także po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności z Balina, Luszowic, Młoszowej, Karniowic i Dulowej. W średniej ilości ok. 15000 m3/ d dopływają najpierw do części mechanicznej, gdzie oczyszczane są z zanieczyszczeń największych rozmiarów tj. odpady stałe, piasek, żwir i osady ściekowe. tępstwie której powstaje biogaz.

Dane teleadresowe:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
(RPWiK Sp. z o.o.)
Siedziba: ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów
Centrala: 32 624 13 60, 32 624 13 61, 32 624 13 70, 32 624 13 71
Sekretariat: 32 623 32 32
Fax.: 32 623 32 42
e-mail: rpwik@home.pl

Tags:

Comments are closed.