Konstytucja 3 maja

Konstytucja akt prawny, definiowany także jako ustawa zasadnicza, która zwykle ma wiodącą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.

W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc precyzować: podstawy systemu społeczno-gospodarczego państwa, ponadto rozplanowanie, obszar i formę desygnacji najważniejszych organów państwowych, oraz zasadnicze przepisów, swobody i obowiązki obywatela.

Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została opracowana w celu odwołania ówczesnych wad struktur politycznych Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne spłaszczenie mieszczan i szlachty oraz wznosiła chłopów pod ochronę państwa, w ten sposób amortyzując najgorsze manipulacje pańszczyzny. Konstytucja anulowała nieszczęsne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Ustawy pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który jeśli miał ochotę – z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez obce siły, albo magnatów – mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 maja miała zmniejszyć obecny bałagan, wspierany przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej. Jednocześnie przetłumaczono Konstytucję na język litewski.

Tags: , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.