Pomoc w pisaniu pracy licencjackiej

Każdy cytat czy powołanie się na literaturę musi być opatrzone przypisem wskazującym na źródło! Brak przypisów wskazujących na źródła dyskwalifikuje pracę! Prawidłowo napisana praca odwołuje się w każdej swej części do różnych źródeł. Przepisywanie z książek całych podrozdziałów także dyskwalifikuje pracę! Praca dyplomowa w swej części teoretycznej będzie oparta na pewno na edukacji zaczerpniętej z różnych źródeł, dlatego też, na każdej niemal stronie pracy powinno wyszukać się wiele takich przypisów.

Zwyczajowy harmonogram pisania pracy:
1. uzgodnienie tematu pracy – do 30 października,
2. opracowanie planu pracy – do 30 listopada,
3. przygotowanie materiałów teoretycznych (wypożyczenie albo zakup książek, kserowanie odpowiednich fragmentów, zorganizowanie materiałów do opracowania w części praktycznej) – do 20 grudnia,
4. wstępne napisanie pracy i zilustrowanie promotorowi do poprawy – do 15 kwietnia (z konsultacjami podczas pisania),
5. poprawienie pracy i przedstawienie do ostatecznej korekty – do 15 maja,
6. pokazanie pracy do zatwierdzenia i złożenie pracy w dziekanacie – do 10 czerwca,
7. obrona pracy – do 30 czerwca.

Promotor będzie się upierał przy pisaniu pracy ściśle według jego wymagań, nie dlatego, że uważa się za jedynego mądrego w tej materii, niemniej jednak tylko w celu uniknięcia plagiatu. Żadna więc praca – dosłownie obiektywnie najwspanialsza – nie zostanie zatwierdzona do obrony, jeśli nie spełni szczegółowych założeń promotora w zakresie opracowania merytorycznego, jak i edytorskiego.

Szkic wywodów to referat o zobowiązaniach pracy, w których piszący ma swobodę w prezentowaniu własnego toku myślowego i argumentacji. Jako próba naświetlenia wstępnego układu pracy, szkic wywodów powinien skoncentrować się na wskazaniu kierunków realizacji celu pracy, określeniu kolejności zjawisk, stylu materiałów teoretycznych, danych empirycznych, sposobie prezentacji danych i metod ich analizy. Szkic wywodów piszący przedstawia na seminarium, na którym ustala się konstrukcję pracy i jej intencja.

Na rynku istnieje bardzo wiele jednostek, które bardzo chętnie pomagają w realizacji tego typu przedsięwzięć. Służą radą i własną wiedzą naukową. Natomiast, która z nich będzie najlepsza? Pragniemy zachęcić więc wszystkich zainteresowanych studentów do odwiedzenia naszej strony www, na której znajdziesz bardzo dużo przydatnych informacji.

Tags:

Comments are closed.