Korepetycje jako pomoc w nauce

Praca inżynierska jest pracą dyplomową tworzoną na zakończenie studiów pierwszego stopnia inżynierskich przez studentów tych studiów. Pozwala ona tym osobom na posługiwanie się tytułem inżyniera. Człowiek mający ten tytuł jest specjalistą, który zajmuje się wykorzystaniem albo tworzeniem zdobytej wiedzy inżynierskiej. W Polsce ten tytuł często można zdobyć na politechnikach czyli studiach ukierunkowanych na kształcenie techniczne.

Praca magisterska jest pracą dyplomową , którą studenci piszą na koniec studiów II stopnia, jeśli naturalnie wcześniej skończyli studia I stopnia, albo magisterskich. Jeżeli student obroni swoją pracę magisterską, będzie mógł używać tytułu magistra. Ale i od tej zasady są wyjątki, a mianowicie studenci weterynarii oraz kierunków lekarskich i dentystycznych nie muszą tworzyć tych dokumentów.

Praca licencjacka jest pracą dyplomową tworzoną przez studentów po ukończeniu pierwszego stopnia studiów licencjackich. Owa obrona pozwala na posługiwanie się tytułem licencjata. Tytuł ten znaczy nic innego jak: wykształcenie wyższe zawodowe. Prace licencjackie czasem są dla studentów zaczątkiem ich kolejnej wielkiej pracy – magisterki. Są też studenci, które po uzyskaniu tytułu licencjata, kończą swoją naukę.

Korepetycje są dodatkowymi płatnymi i dobrowolnymi zajęciami, mającymi za zadanie utrwalenie lub wytłumaczenie materiału szkolnego i odrobienie zdań domowej zadanej w szkole. Przykładami mogą być korepetycje z chemii lub pomoc w pisaniu np. prac domowych. Osoba, która daje korepetycji, najczęściej nauczyciel lub starszy uczeń, zwana jest korepetytorem. Korepetycje często dawane są, z przedmiotów sprawiających problemy, lub potrzebnych przed jakimś egzaminem np. gimnazjalnym.

Praca dyplomowa to praca pisana przez studenta, słuchacza, ucznia lub doktoranta, będąca jednym z wymogów do zakończenia danej szkoły a także uzyskania odpowiedniego tytułu albo stopnia naukowego. Przykładami takich prac mogą być praca magisterska, licencjacka czy inżynierska. Liczy ona kilkadziesiąt do kilkuset stron, podzielona jest na rozdziały oraz podrozdziały. Porusza jakieś zagadnienie, będące równocześnie tematem pracy.

Tags:

Comments are closed.