Urządzenia dozujące do barwników

Wykorzystanie specjalnego poroforu i innych dodatków, stosowanych w ilościach 0,25% i więcej wymaga bardzo dokładnego dozowania. Tego typu dodatki wymagają zastosowania dozownika grawimetrycznego. W dozownikach grawimetrycznychdozowany składnik jest ważony a następnie podawany do maszyny przetwarzającej: wtryskarki, wytłaczarki, rozdmuchiwarki. Ten typ dozowania ma tą zaletę, że urządzenie nie musi być kalibrowane.

Wagowe dodawanie składników dozownikami grawimetrycznymi pozwala na dokładność rzędu 99,995% co dla bardzo skoncentrowanych dodatków (z reguły również bardzo drogich) jest istotnym czynnikiem wpływającym na oszczędności w trakcie produkcji. Dokładność mieszanki wymagana jest również ze względu na fakt, że przedawkowanie dodatku np. poroforu może doprowadzić do zaburzenia procesu produkcyjnego. Urządzenia w tej grupie mogą dozować od 1 do 6 dodatków. Wydajności są również zróżnicowane, gdyż można dozować od 5g/h do 1500 kg/h.

Dozowniki można podzielić na dwie podstawowe grupy: dozowniki grawimetryczne(odmierzające ilości wagowo przy pomocy wagi) oraz dozowniki objętościowe (odmierzające ilości objętościowo). W każdej z tych grup można wydzielić urządzenia, o wydajności małej (do dozowania dodatków w ilości do 2%) oraz dużej wydajności do dozowania składników głównych. Dodatkowo wśród tych urządzeń występuje grupowanie na urządzenia o pracy ciągłej lub porcjami.

Branża tworzyw sztucznych wciąż poszukują sposobów na poprawienie procesu produkcji. Jednym z istotnych sposobów jest skracanie czasu cyklu. Przy zastosowaniu odpowiednich środków działających na pograniczu spieniania możliwe jest skrócenie czasu cyklu nawet o 20%. Bardzo ważne jest, że nie zmieniają się przy tym parametry wyrobu. Aby proces był stabilny należy używać do dozowania urządzeń o bardzo dobrej dokładności. Najczęściej wykorzystywane są dozowniki grawimetryczne

Dozowniki objętościoweo pracy ciągłej stosowane są najczęściej do dozowania koncentratów barwiących, które dozowane są w ilościach 1-2%. Urządzenia te należy przed użyciem skalibrować w zależności od wielkości ziarna danego barwnika. Wydajność tych dozowników regulowana jest prędkością obrotową silnika napędowego ale również wielkością “skoku” ślimaka podającego

Tags:

Comments are closed.