Wystawianie faktur VAT w chmurze

System obsługuje faktury VAT każdego typu, w tym: Faktury Pro Forma, faktury VAT zaliczkowe, faktury VAT zadatkowe, faktury standardowe, faktury korygujące, faktury VAT końcowe oraz faktury VAT końcowe automatycznie zapisywane do zrealizowanych zamówień. Również do skomplikowanych wydań magazynowych można generować faktury VAT w sposób automatyczny. Wystawianie faktur VAT, nawet korekt czy końcowych do zamówień, z uwzględnieniem zaksięgowanych płatności zaliczkowych czy zadatkowych, jest teraz bardzo proste oraz intuicyjne.

Zarządzanie sprzedażą jest dziś możliwe z każdego miejsca, dzięki rozwiązaniu IntraTrader online. Wystarczy puścić w ruch przeglądarkę internetową i zalogować się do portalu IntraTrader online, po wcześniejszym założeniu konta głównego poprzez rejestrację w systemie.
Faktury VAT mogą być zapisywane w dowolnie utworzonej walucie i w każdym uprzednio utworzonym w systemie języku.

Dodatkowa, niezmiernie ciekawa cecha systemu IntraTrader online, to robudowany moduł uprawnień użytkowników systemu. Administrator platformy może szczegółowo zarządzań dodatkowymi użytkownikami, w ramach własnej platformy oraz nadawać im różne uprawnienia, z ponad 100 rodzajów uprawnień systemowych, które nadają zakres działań użytkowników.

System potrafi praktycznie wszystko to, co przyczynia się do wspomagania sprzedaży w nowoczesnym przedsiębiorstwie, z naciskiem na sprzedaż unijną oraz zaliczkowanie i rozliczanie złożonych zamówień.
Moduł zamówień w systemie IntraTrader jest bardzo rozbudowany i współpracuje ściśle z modułem Intrastat oraz modułem prowizji dilerskich. Możliwości modułu zamówień są bardzo duże i nieporównywalne do wielu innych podobnych rozwiązań dostępnych w chmurze.

Przyjęcia i wydania magazynowe wewnętrzne oraz zewnętrzne, remanenty, stany magazynowe na dowolnie podaną datę, automatyczne wystawianie faktur do wydań, to tylko nieliczne z ogromnej ilości funkcji modułu Magazyny. Moduł Magazyny pracuje ściśle z modułem Zamówienia oraz modułem Faktury. Szczególnie zasługujący na uwagę w systemie IntraTrader online jest również moduł spedycji, który umożliwia niezmiernie intuicyjne i skuteczne planowanie spedycji zawierających towar zawarty w zamówieniach. Moduł spedycji umożliwia skrupulatne planowanie spedycji oraz szczegółowy podgląd wszelkich cech towarów dodawanych do spedycji.

Tags:

Comments are closed.