Adwokat Częstochowa

Spadku i inne, prawo konkurencji i antymonopolowe, prawo lokalowe, prawo upadłościowe i naprawcze. Przygotowujemy wszelakie pisma procesowe – pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, inne środki zaskarżenia oraz odpowiedzi na pozwy, apelacje, kasacje, itd. Kancelaria oferuje również inne usługi prawnicze, do których należą m.in. negocjacje, opinie prawne, analizy i projekty umów.

Kancelaria Adwokacka adwokata Bogdana Ćwiklińskiego w Częstochowie świadczy pomoc prawną z wykorzystaniem wiedzy i wieloletniego doświadczenia w zakresie stosowania prawa. Do zakresu świadczonych usług należą: prawo spółek, prawo kontraktów, postępowanie sądowe i egzekucyjne (zastępstwo procesowe), postępowanie administracyjne (reprezentacja przed organami administracji publicznej).

Sprawy sądowo administracyjne(reprezentacja przed WSA i NSA), prawo zamówień publicznych, prawo pracy, prawo telekomunikacyjne, prawo reklamy i mediów, prawo podatkowe, prawo własności intelektualnej, ochrona dóbr osobistych, prawo prasowe, prawo farmaceutyczne, prawo budowlane, ochrona danych osobowych, prawo konsumentów, prawo rodzinne (rozwody, alimenty, podział majątku), prawo spadkowe.

Na każdym etapie postępowania oraz prowadzimy sprawy w postępowaniach egzekucyjnych w przedmiocie wyegzekwowania należności pieniężnych i niepieniężnych. Kierujemy się zasadami etyki, z należytym szacunkiem odnosząc się zarówno do naszych Klientów, jak również do przeciwników procesowych. Jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji, a nasze porady prawne będą wynikiem dokładnej analizy

świadczonym przedsiębiorcom, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, jak i podmiotom indywidualnym. Dbając o dobro Klienta, Kancelaria dostosowuje tryb świadczonych usług do jego potrzeb, czy to przez udzielanie jednorazowych porad czy też prowadzenie stałej obsługi prawnej. Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie prowadzenie spraw przed organami sądowymi, organami administracji państwowej.

Tags:

Comments are closed.