Blog z pracami o kierowaniu

Organizowanie to konstruowanie kształtu (struktury) organizacji, która pozwala realizować przyjęty plan działania. W zakres procesu organizowania wchodzi dobór ludzi, ustalenie sposobów komunikowania się oraz norm i wzorów zachowań. Również ważne jest zapewnienie pracownikom odpowiednich materialno-technicznych warunków pracy. Organizowanie to czynność dynamiczna, co oznacza, że strukturę firmy należy systematycznie doskonalić, dostosowywać ją do wymogów rynku i czasów. Przede wszystkim struktura organizacji powinna służyć jej efektywności.

Zrozumiałe jest, że rodzaj motywacji zależy od wielu czynników, w tym charakteru zadania, atmosfery w pracy, cech indywidualnych pracowników itp. Motywowanie sprowadza się do oddziaływania na postawy i zachowanie ludzi tak, aby poczynania jednostek były zgodne z celami firmy. Uważa się, że jest ono nie tylko najważniejszym, ale i najbardziej ambitnym rodzajem działalności kierowniczej. Więcej o tym szukaj na naszym blogu – prace o motywacji.

Podejmowanie decyzji jest częścią procesu planowania, obejmuje wybór trybu działania spośród zestawu dostępnych możliwości. Planowanie i podejmowanie decyzji pomagają utrzymać sprawność zarządzania, dostarczając wskazówek do przyszłych działań. Funkcje zarządzania przeplatają się i krzyżują i w praktyce nie występują w sposób tak wyrazisty. Porównywanie wyznaczonych zadań z uzyskanymi wynikami ma wskazać, czy udało się przekształcić plany w rzeczywistość.

Planowanie jest pracą intelektualną i wymaga transformacji, jeśli rzeczywiście ma wyznaczać działania uczestników organizacji. Funkcja „organizowanie” ma przede wszystkim kształtować strukturę działania, która specyfikuje wszystkie konieczne zadania i tak je sprzęga, że realizacja planów jest zapewniona. Organizowanie polega na łączeniu i porządkowaniu, koordynowaniu i harmonizowaniu elementów przedsiębiorstwa, aby współprzyczyniały się one do realizacji ustalonych celów.

Planowanie jest działaniem projektującym, które zmierza do wyznaczenia celów organizacji oraz operacyjnej struktury ich realizacji. Jest to cykl działań pracochłonnych, jednakże wysiłek zainwestowany okazuje się opłacalny. Dobrze opracowany plan umożliwia: pozyskiwanie środków na niezbędne zasoby; ukierunkowanie działań poszczególnych elementów organizacji; śledzenie ze skutecznością i stopniem realizacji zadań; wprowadzenie przedsięwzięć korygujących.

Tags:

Comments are closed.