W jaki sposób tworzyć place zabaw

Bardzo szeroki jest wachlarz urządzeń, które można ustawić na placu zabaw. Na etapie planowania miejsca zabaw warto przejrzeć dostępne urządzenia na place zabaw. Po czym należy podjąć decyzję, czy lepiej nabyć wszystkie elementy od jednej firmy, czy może sami będziemy się starali stworzyć najlepszy zestaw z elementów pochodzących od wielu producentów.

Prawo wszystkich dzieci do zabawy gwarantuje konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. W artykule 31 konwencji czytamy, że uznaje się prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, tym samym zabawę określono jako jeden z podstawowych elementów składających się na dzieciństwo. Obowiązkiem rodziców i opiekunów jest pomoc w trakcie zabawy oraz nieograniczenie prawa dzieci do ekspresji. Natomiast obowiązkiem każdego, kto umożliwia zabawę – jest zagwarantowanie najmłodszym maksymalnej ochrony zarówno zdrowia jak i życia.

Starajmy się zapewnić akcesoria na place zabaw, które będą różnorodne i takie które w maksymalny sposób zrealizują dziecięce potrzeby. Warto tu podkreślić, o różnych możliwościach wykorzystania takich zabawek, i wybierać ofertę producentów którzy dysponują wymaganymi certyfikatami.

Bezpieczeństwo na placach zabaw dla dzieci, obejmuje dziś wiele norm i regulacji które w zależności od kraju, mogą się trochę, choć nieznacznie różnić, podstawowymi sposobami jego zapewnienia, jest stosowanie tzw bezpiecznych nawierzchni, stref bezpieczeństwa oraz norm dotyczących wysokości i szerokości poszczególnych zabawek. Producenci najczęściej stosują się do norm EN 1176 i EN 1177, nadzorowanych przez różne organizacje certyfikujące np TÜV Rheinland. Należy zawsze wybierać urządzenia certyfikowane, gdyż tylko w takim wypadku mamy pewność, że dzieci w miejscu zabaw są w pełni bezpieczne.

Szkoły i przedszkola oraz wszystkie osoby zajmujące się tworzeniem placów zabaw lub rekreacji, bardzo często nie wiedzą, na co należy zwracać uwagę tworząc, i gospodarując miejscem zabaw. Producenci wyposażenia placów zabaw również mogą skorzystać z opisanych w publikacji wskazówek. Jest to bardzo istotne, ponieważ to właśnie są pierwszym elementem łańcucha wielu osób, przedsiębiorstw oraz instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo bawiących się dzieci.

Tags:

Comments are closed.