fundusze unijne

Unia Europejska (skrót w języku polskim: UE) – gospodarczo-polityczny alians demokratycznych państw europejskich. Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy traktatu z Maastricht jako rezultat wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego tudzież ograniczały się aż do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły niemało form oraz mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje a organy, których celem było rozszerzanie jedności pośrodku nimi. W 1993 r. nadrzędną poniżej wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną uprzednio ludzkości hybrydową formułę sui generis. Unia Europejska w charakterze organizacja międzynarodowa (w międzynarodowoprawnym tego słowa znaczeniu) funkcjonuje odkąd 1 grudnia 2009. Równocześnie zastąpiła ona nieco form współpracy, w tym m.in. Wspólnotę Europejską. Obecnie, od 1 grudnia 2007 r., w team UE wchodzi 27 państw. Proces integracji wykracza oprócz precyzyjnie określone ramy geograficzne Europy[2]. W określeniu europejskości Unii naczelną rolę odgrywają czynniki historyczne zaś kulturowe i wspólna identyczność zaś identyfikacja spośród wartościami demokratycznymi[3]. Początkiem powojennej integracji europejskiej było insurekcja Europejskiej Wspólnoty Węgla tudzież Stali. W 1958 r. została stworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza natomiast to jej bezpośrednią następczynią jest Unia Europejska. Od czasu wejścia w trwanie traktatu lizbońskiego, tj. 1 grudnia 2009, podstawę prawną funkcjonowania stanowią: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Integralną część Traktatów stanowią tabele ekwiwalencyjne, protokoły a wyjaśnienia. Duże prestiż gwoli unijnego porządku prawnego ma także Karta Praw Podstawowych. Traktat z Lizbony otwiera możliwość przyjęcia za pośrednictwem UE Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wprawdzie natychmiast w tym momencie Trybunał Sprawiedliwości uznał ten dowód (ze względu na jego fundamentalne znaczenie dla prawodawstwa europejskiego, filozofii prawa i dlatego że wszystkie kraje członkowskie UE ratyfikowały tę konwencję) w środku mający szczególne znaczenie. Samo przystąpienie aż do Konwencji nie jest równoznaczne z członkostwem Unii w Radzie Europy. Prawem wiążącym są również umowy międzynarodowe z państwami trzecimi (w tym relacje stowarzyszeniowe), których stroną uprzedni Wspólnota Europejska i Unia Europejska. Dokończeniem acquis Unii są akty prawa wtórnego powstałe w oparciu o Traktaty i umowy międzynarodowe.
Unia europejska uferuje szereg dotacji unijnych dla przedsiebiorstw.

Tags: , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.