Historia psychologii

Psychika intrygowała człecze we wszelkich cywilizacjach, niemniej jednak metodyczne gromadzenie informacji doświadczalnej na ów problem startuje się dopiero w XIX wieku. Wpierw psychologia istniała manipulowana jak obręb filozofii. Myślicieli w najwyższym stopniu ciekawiła klimat biegów mentalnych: oznacza to mają zakres cielesny, to znaczy także są funkcją osobnej podstawy (duszy). Filozofowie, którzy zdeponowali najogromniejszy współpraca w awans psychologii owo Platon (jako zwierzchni opisał konflikty wewnętrzne), Arystoteles (systematyczna klasyfikacja toków psychicznych, przyzwoita kojarzenia), św. Augustyn, Kartezjusz, John Stuart Mill. Pierwotne dążności zastosowania metody eksperymentalnej łączą się z nazwiskami niemieckich badaczów Johannesa Müllera, Hermanna von Helmholtza jak również Gustava Fechnera, których prace dotyczyły pogranicza fizjologii spośród psychologią (percepcja bodźców). Wilhelm Wundt wspólnie ansamblem w podtrzymaniu o książkę Na sposób przylega wyczytać duszę? To znaczy o metodzie dywagowań psychologicznych Juliana Ochorowicza w roku 1869 usystematyzował metodę rejestracji indywidualnych doznań wyznaczaną jak autokrytyka. Julian Ochorowicz jako doktorant-metodolog współpracował w kolektywie Wilhelma Wundta oraz w roku 1874 zademonstrował polską rozprawę o Warunkach przytomności na Uniwersytetecie w Lipsku. Do tego pokazał książkę na myśl sporządzenia Internacjonalnego Kongresu Psychologii. Z dominacyj Polskiego psychologa Juliana Ochorowicza a także innych znanych psychologów w dobach 6-10 sierpnia 1889 roku na Polu Marsowym w Paryżu (na platformie w Strażnic Eiffla) przebył się Oraz Międzynarodowy Zjazd Psychologii Fizjologicznej. W roku 1909, pierwszą niewiastą powołaną do szóstego Komitetu organizacyjnego, Internacjonalnego Kongresu Psychologii Fizjologicznej mającego pokonać się 2-7 sierpień 1909 roku w Genewie, istniała lechistan lekarz medycyny Józefa Joteyko – impresario laboratorium psychologicznego na Uniwersytecie w Brukseli. Dr Ioteyko (później zapisuje się- Joteyko) była jedną spośród ośmiu polskich psychologów, w tym piątą białogłową Internacjonalnego Kongresu Psychologów w Genewie, dokąd doszło aż do zaproponowania podczas zjazdu w 1909 roku, iż sukcesywny internacjonalny kongres przebędzie się w Warszawie. Ze względu na czynienia wojenne w latach 1914-1918, na terenie odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1919. Do Skombinowania Międzynarodowego Zjazdu Psychologów w Warszawie nie dotarło do dnia nowoczesnego, zaś od roku 1918 zaczęto zawiązywać na nowo obecność ogólne jak również naukowe m.in.: psychologii. Dodatkowy siódmy Internacjonalny Kongres Psychologów, przeszedł się w Oxfordzie w dobach 26 lipca – 2 sierpnia 1923 roku, jakiemu przewodniczył Charles S. Myers. Zbytnio datę ukonstytuowania się psychologii w charakterze autonomicznej nauki empirycznej rozważa się kreacja w 1879 roku, prymarnego w Europie laboratorium psychologicznego na Uniwersytecie Lipskim przy użyciu profesora Wilhelma Wundta. Psychologia laboratoryjna egzystowała wykorzystywana za sprawą kolejność prymarnych szkół psychologicznych w Europie, w tym:

 • asocjacjonizm (inaczej strukturalizm) (Wilhelm Wundt) zakładający, iż dostarczone doświadczenia są plonem zrzeszania się prostszych;
 • funkcjonalizm (William James) zakładający, iż biegi mentalne mają do wypełnienia role, które je tworzą.
 • psychologia Gestalt (Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka) zakładający, iż egzystują mechanizmy aktywnie organizujące biegi mentalne;

  Metoda introspekcyjna ugruntowywała się na ufundowaniu, że biegi mentalne zdołamy uczyć się właśnie „od wewnątrz”, rejestrując dobrowolne zaznania. Podejście ta aliści była powszechnie ganiona spośród powodu subiektywizmu oraz nieuniknionych deformacji treści umysłowych z wykorzystaniem sam fakt dochodzenia. Radykalnie obcą metanaukę zaproponował behawioryzm (John Watson) postulujący test człowieka jak „czarnej skrzynki”, dzięki analizę skorelowań pośród docierającymi napędami natomiast reakcjami. Teraźniejsza psychologia przyjęła w dużej części metodologiczne dezyderaty behawioryzmu. Aż do najlepszych dostań psychologii (i nauk pokrewnych) przylegają:

 • odkrycie zastrzegania kapitalnego (Iwan Pawłow) jak również przedmiotowego (E. Thorndike oraz Burrhus Skinner);
 • badania zapamiętywania a także zaniedbywania półproduktu werbalnego Hermanna Ebbinghausa – zatarcie koślawej zapominania;
 • rozróżnienie pamięci przejściowej i długotrwałej (William James, D. Hebb, D. Broadbent);
 • badanie konstrukcyj przeświadczeń (Eleanor Rosch);
 • gramatyka generatywno-transformacyjna Noama Chomsky’ego;
 • określenie ciągów rozwoju mentalnego (Jean Piaget);
 • określenie kroków rozwoju psychoseksualnego (Zygmunt Freud);
 • koncepcja hierarchii potrzeb (Abraham Maslow);
 • badania funkcjonowania małych wspólnot jak także wariacyj postury (Kurt Lewin);
 • opracowanie procedur diagnozy klinicznej oraz psychoterapii (Zygmunt Freud, Carl Rogers, Aaron Beck).

  Tags: , ,

 • Leave a Reply

  You must be logged in to post a comment.