Testy DNA na ustalenie ojcostwa

W polskim prawie istnieją trzy sposoby określenia pokrewieństwa: – domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki – dotyczy dzieci urodzonych w małżeństwie, – dobrowolne uznanie dziecka przez ojca, – ustalenie ojcostwa przez sąd. W przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia stron, niezbędne jest postępowanie sądowe.

Testy DNAUstalanie ojcostwa za pomocą badań genetycznych jest jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemu niepewnego ojcostwa. Badania DNA na ojcostwo dają jednoznaczny wynik, jest to albo potwierdzenie albo wykluczenie ojcostwa diagnozowanego mężczyzny. Wynik testu DNA jest niepodważalny, i może być wykonany przed rozpoczęciem rozprawy sądowej przez którąś ze stron

Ustalenia ojcostwa może żądać nie tylko matka dziecka, ale również jego ojciec. Poza matką dziecka i jego ojcem, ustalenia ojcostwa może żądać także dziecko oraz prokurator (art. 84 §1, art. 86 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Najpewniejszym i niepodważalnym dowodem jest test DNA Testy DNA mogą być wykonane przed założeniem sprawy sadowej. Ułatwia i przyspiesza to postępowanie sądowe.

Aby test DNA miał wartość procesową, należy przeprowadzić protokolarne pobranie materiału od wszystkich stron (matka, dziecko i domniemany ojciec) a następnie otrzymać opinie biegłego sądowego. Warto wykonać badanie w certyfikowanym laboratorium posiadającym certyfikat ISO 9001, certyfikaty jakości GEDNAP, atest PTMSiK oraz zatrudniającym biegłego sądowego z genetyki sądowej. Przy wyborze laboratorium należy mieć na uwadze iż aktualnie w Polsce istnieje niewiele Laboratoriów posiadających odpowiednie certyfikaty, Atest PTMSiK oraz certyfikat jakości ISO. Ceny testów DNA w kierunku określenia pokrewieństwa do celów sądowych rozpoczynają się od 1800zł, lecz można płatność rozłożyć na raty. Czas oczekiwania to zwykle ok 2 tygodni.

Dane populacyjne mówią o tym iż od 10-20% dzieci wychowywanych jest przez nie biologicznych ojców. Ponadto, obecnie coraz częściej dzieci rodzą się poza małżeństwem. Wtedy pojawia się problem ustalenia pokrewieństwa dziecka.

Tags:

Comments are closed.