Zbiorniki – Powolny

Odgazowywacze termiczne służą do odgazowywania wody uzupełniającej i powracających skroplin w układzie technologicznym kotłów. Odgazowywanie polega na wytrąceniu zawartych w wodzie gazów, a zwłaszcza tlenu dwutlenku węgla. Wytrącane gazy usuwane są do atmosfery. Odgazowywacze stanowią jeden z podstawowych elementów zespołu uzdatniania wody w układach kotłowych wodnych oraz parowych. Odgazowywacze termiczne kaskadowe współpracują ze zbiornikami zasilającymi poziomymi typu ZZ A 1.

aeratory stosuje się w stacjach uzdatniania wody. Służą do napowietrzania wody uzdatnianej w celu ułatwienia wytrącenia związków żelaza i manganu (odżelazianie i odmanganianie). Mieszacze stanowią niezbędny element instalacji uzdatniania wody. Przeznaczone są do indywidualnej współpracy z filtrem (np. odżelaziaczem) w instalacjach wody zimnej przy maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu 6bar oraz max / min temperaturze dopuszczalnej 6°C do 20°C.

Zbiorniki sprężonego powietrza stosuje się do magazynowania sprężonego powietrza oraz wyrównywania chwilowych wahań ciśnienia (zachodzących w czasie sprężania powietrza w sprężarkach) i zapewnienia stałego ciśnienia w punktach poboru.

Filtr żwirowy to jeden z niezbędnych elementów instalacji służącej do uzdatniania wody. Gdy zostanie wypełniony odpowiednim materiałem filtracyjnym, we współdziałaniu z mieszaczami wodno-powietrznymi a także innymi urządzeniami technologicznymi służą głownie do usuwania z wody związków żelaza, manganu, mętności i innych.

Wytwórnia Zbiorników Andrzej Powolny z Ostrowa Wielkopolskiego to firma z wieloletnią tradycją i doświadczeniem. Początki naszej działalności sięgają roku 1989. Wytwórnia Zbiorników skupiła się na produkcji: wymienników ciepła, naczyń wzbiorczych, zasobników do wody ciepłej i zimnej, zbiorników sprężonego powietrza, urządzeń do filtracji, odżelaziania, odmanganiania i zmiękczania wody. Isnieje możliwość wykonania urządzenia wg indywidualnych wymiarów i parametrów roboczych zamawiającego

Tags:

Comments are closed.